Arbeidsvoorwaarden

FHI verdedigt het standpunt dat leden van de FHI branches niet per definitie onder algemeen verbindende CAO vallen. Om leden te kunnen vrijwaren is een RAO, Raamwerk ArbeidsOvereenkomst ontwikkeld dat per bedrijf facultatief kan worden toegepast en door het FHI bureau, samen met leden via de HRM werkgroep regelmatig wordt geüpdate.