Internationaal ondernemen

FHI ondersteunt lidbedrijven wanneer zij internationaal willen ondernemen met verschillende activiteiten en diensten, als workshop over bijvoorbeeld agentuur- en distributie, informatieverschaffing en de FHI-tenderservice.

FHI is bovendien uitvoerder van de Starters International Business (SIB) exportregeling. Samen met exportconsulent, FHI-partner ir. Harry van de Pol van Vanbinnenuit en Joost Kunst van Management Centrum Nederland (06-51603515), worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland voor de onderneming geïnventariseerd.

FHI heeft voor haar leden standaard inkoop- en leveringsvoorwaarden beschikbaar Deze zijn tevens in het Engels beschikbaar, waardoor deze voor internationale transacties gebruikt kunnen worden.

Leden kunnen elkaar onderling vragen stellen via de FHI Linkedin groep Internationaal Ondernemen.

Voordelen voor u:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, (033) 465 75 07.