Brancheonderzoek

Eens in de vijf jaar organiseert FHI het brancheonderzoek. Het rapport biedt leden iedere keer weer een helder beeld van de ontwikkelingen in de FHI-branches. Het onderzoek 2015 -2016 is in volle gang. Als u deelneemt aan deze online enquête, krijgt u in het najaar het eindrapport gratis toegezonden.

De gehanteerde vragenlijst voor iedere branche is hier downloadable, waardoor u een beeld krijgt van de te rapporteren onderdelen.

Het eindrapport geeft inzicht in de omzet van de branche, de verdeling van de omzet over productgroepen, regio’s en afzetmarkten. Daarnaast biedt het rapport informatie rond ontwikkelingen van personeel, marketing en actuele trends.

Om dit onderzoek professioneel en neutraal te laten uitvoeren, heeft FHI het onderzoeksbureau SAMR de opdracht gegeven het brancheonderzoek uit te voeren.

Om goed inzicht te krijgen in de brancheontwikkelingen worden uw gegevens goed geanalyseerd. Mochten er gegevens ontbreken die van belang zijn voor het berekenen van kengetallen van uw branche dan kan het zijn dat ondergetekende contact met u opneemt om navraag te doen naar de ontbrekende gegevens.

Mocht u aanvullende informatie wensen, kunt u contact opnemen met Paul Petersen, (033) 4657507.