Tenderservice

Leden van de branches Medische Technologie en Laboratorium technologie krijgen door deelname aan het FHI Tenderproject de beschikking over interessante nieuwe aanbestedingen die medische en laboratoriumproducten van aanbestedende diensten in Europa omvatten.

FHI laat hiervoor in de Europese aanbestedingsdatabase een scan en selectie maken naar officieel aangemelde aanbestedingen. De zoekcriteria zijn door deelnemers van het Tenderproject gezamenlijk opgesteld. Toezending geschiedt wekelijks per e-mail. De kosten voor deelname bedragen € 215,- excl. btw per jaar.

Download hier het overzicht zoekcriteria. Aanvullingen op deze selectie zijn in overleg mogelijk. Om gebruik te maken van de tenderservice kunt u hier het deelnameformulier downloaden. Wij verzoeken u om deze ingevuld en ondertekend te retourneren aan Linda Huber-van Essen.