FHI Algemene Inkoopvoorwaarden

De FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010 zijn bedoeld voor de inkoop van producten of diensten. De meest actuele versie van is de versie 2010.

Als lid van FHI kunt u de Nederlandstalige inkoopvoorwaarden 2010 kosteloos als PDF downloaden via fhi.nl. Daar kunt u ook het bestelformulier vinden om de papieren exemplaren en/of de PDF-versies van de Nederlandstalige, Engelstalige, Duitstalige en Franstalige voorwaarden bestellen.

Algemeen

Deponeren

FHI heeft de leverings- en inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 40507574. Indien u als lidbedrijf gebruik maakt van de voorwaarden, dan hoeft u als lid van FHI de voorwaarden niet zelf te deponeren en kunt u volstaan met het verwijzen naar de door FHI gedeponeerde voorwaarden.

Tips & Tricks gebruik algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden steeds belangrijker maar er gaat ook steeds meer mee mis. Een bloemlezing van de problemen, die vrijwel dagelijks voorkomen, aangevuld met enige tips kunt u als lid van FHI downloaden via fhi.nl.

Workshop

FHI organiseert regelmatig de workshop Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt advocaat Frank Meijers wordt op interactieve wijze uitgelegd hoe u als lid van FHI de FHI leveringsvoorwaarden kunt gebruiken, waar de eigen verantwoordelijkheid ligt en hoe u (financiële) risico’s en aansprakelijkheid bij het sluiten van contracten kunt beperken. Zie voor actuele data het workshop overzicht.