Openbaar aanbesteden

FHI ondersteunt door de Tenderservice, leden worden bijtijds geïnformeerd over lopende tenders. Of bij klachten en vragen over aanbestedingen, bijvoorbeeld over disproportionele eisen, gebrek aan transparantie en ongelijke behandeling kan dit worden gemeld bij FHI. Bij veelvoorkomende klachten wordt – waar mogelijk en gewenst een collectief actie genomen. De ondersteuning bestaat uit het stellen van de juiste vragen, het voorleggen van klachten, en het voeren van buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures. Eerstelijns hulp verloopt via Andreas Meijer.

Uitgebreidere ondersteuning wordt door advocaat Bob van der Kamp geleverd, partner FHI-juridische dienstverlening, partner Lexsigma advocaten.

Voordelen voor u:

  • Een onduidelijk bestek?
  • Door middel van het stellen van de juiste vragen via uw brancheorganisatie.
  • Klacht over een aanbesteding? FHI kan namens lidbedrijven een klacht voorleggen. Bij de aanbesteden dienst of de Commissie van Aanbestedingsexperts.
  • Beperken van kosten door middel van collectief optreden. De kosten van de werkzaamheden van Frank Meijers zullen op basis van nacalculatie door FHI in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW.
  • Naastde klachtenregeling biedt FHI leden ondersteuning via Bob van der Kamp bij het voeren van een Kort Geding.
  • Deelname aan workshops over aanbestedingsprocedures
  • Deelname aan de FHI tenderservice

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, (033) 465 75 07.