Aanpassen aan klimaatverandering noodzakelijk voor datacenters

Aanpassen aan klimaatverandering noodzakelijk voor datacenters Door: FHI federatie van technologiebranches

Datacenters in Nederland ondervinden nu al de gevolgen van de klimaatverandering. Hoe kunnen rekencentra zich daar goed op voorbereiden? Freya Macke, Sr Adviseur Klimaatadaptatie bij Arcadis, zal daar tijdens het IT Infra event op 16 november antwoorden op geven.

Door: Dimitri Reijerman

Het klimaatvraagstuk is in Nederland pas de afgelopen jaren hoger op de agenda gekomen, zegt Macke: “In 2015 was de eerste conferentie over hitte. We hebben met zijn allen de afgelopen zomers gemerkt dat het noodzakelijk wordt om gebouwen goed in te richten voor hogere temperaturen, want dat zijn ze vaak nog niet. In Nederland hebben we altijd gebouwd tegen koude en bij de bouw van datacenters kon je uitgaan van een koele buitentemperatuur en koel oppervlaktewater voor de koeling. Dat is er niet altijd meer. Datacenters gaan klimaatverandering dus duidelijk merken en dat neemt in de toekomst nog sterk toe.”

Daar speelt het bedrijfsleven deels al op in, meent de klimaatadviseur: “Er zijn bedrijven die panden waterdicht maken, waarbij tot elk kabeltje geseald wordt. Allemaal tegen de gevaren van instromend hemelwater, grondwater, de dreiging van zeespiegelstijging en overstromingen. Daar zit dus een serieus probleem en de markt komt met antwoorden.” Maar er is meer nodig dan dat.

In haar werk heeft Macke een adviserende rol: “Het werk wat ik en mijn collega’s doen bij Arcadis is bijvoorbeeld het kiezen van de juiste plek voor een datacenter. Is het een overstromingsgevoelige plek? Of kies je toch voor een locatie waar je de koeling goed kunt regelen? En waar stroomt het water heen bij hevige neerslag? Dat onderzoeken wij met modelsimulaties. Ook adviseren we vele bestaande bedrijven, waaronder datacenters over aanpassingen aan pand en perceel die binnen de bedrijfsstrategie passen.”

Ze vervolgt: “Ik help ook gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met deze vraagstukken. Dan adviseren we niet alleen over geschikte locaties  en hoe je klimaatbestendig bouwt, maar er is ook een heel procesverhaal: hoe bespreek je dit thema met bedrijven? En wat is er nodig om ze in actie te krijgen? Verder ben ik verbonden aan Samen Klimaatbestendig. Dat is een landelijke organisatie die is ingesteld om partijen te verbinden, kennis te delen en samen Nederland versneld bestand te maken tegen het veranderend klimaat.

Komende tijd wordt het interessant, want er komt nieuwe wetgeving aan, de Omgevingswet. Op alle niveaus zijn er nu gesprekken over wat we in de wetgeving gaan regelen voor het veranderend klimaat.

Passief koelen en vergroenen

Macke beschrijft kort hoe ze in haar IT Infra-sessie het onderwerp wil benaderen: “De aanwezigen zijn duidelijk technisch, dus kan ik de diepte in gaan over de verwachtingen voor klimaatverandering. Het belangrijkste is natuurlijk om ze mee te nemen naar haalbare maatregelen. Wat ik nu zie is dat de sector al fors inzet op zo efficiënt mogelijke actieve koeling. De stap daarvoor ontbreekt vaak nog: vermijden dat mechanische koeling nodig is door passieve koeling. Dat begint al aan de buitenkant. Tijdens de presentatie toont zij praktische haalbare maatregelen.”

Feit blijft dat er tal van uitdagingen liggen om datacenters klimaatbestendig te maken. Bovendien riskeert Nederland als gevolg van klimaatverandering zijn positie als ideale vestigingslocatie te verliezen: “Half Nederland ligt beneden de zeespiegel. De vraag op termijn is of de dijken het wel gaan houden. En er zijn nu al stemmen dat laag-Nederland zijn triple-A status dreigt te verliezen. Grote investeerders in het buitenland twijfelen nu al om hier een nieuw pand neer te zetten. En vanaf 2023 moeten investeerders ook een klimaatstresstest gaan uitvoeren. Overstromingsgevoelige gebieden kunnen hierdoor minder investeerders gaan trekken. De opgave is om ook aan hen te laten zien dat we toekomstbestendig kunnen bouwen.”