Analyseer en optimaliseer uw netwerk


In een snel veranderende economie waarin mobiliteit centraal staat is er meer en meer behoefte om mensen, systemen en gebouwen met elkaar te verbinden. Volgens Etienne Scholl van Ericsson zijn werkwijze en processen meer en meer afhankelijk en gebaat bij accurate en directe beschikbaarheid van relevante informatie. In zijn lezing ‘the networked society’ geeft hij aan hoe cruciaal het is om deze informatie op een solide manier te verzamelen, te analyseren en beschikbaar te maken voor de gebruikers. Waar Ericsson meer ingaat op de keten, bekijkt Olivier Vaugrenard van H-Log QOS Telecom het meer praktisch.

Etienne Scholl van Ericsson staat stil bij de informatiebehoefte die zij constateren en staat ook stil bij de rol die zij zien weg geleg als “preferred system integrator”. In de lezing “Waar moet je op letten en welke waardes zijn belangrijk?: Vertelt Olivier Vaugrenard van H-Log QOS Telecom aan de hand van een Orange case waar er behoefte aan is.

Regelmatig wordt er na het opleveren van een verbinding een screenshot van een speedtest gemaakt. Volgens Olivier Vaugrenard is dit niet echt professioneel en daarnaast is het de vraag of deze resulstaten betrouwbaar zijn. De spreker legt in zijn presentatie uit hoe Orange (Frankrijk) dit aanpakt. Hij laat zien waar zij naast up- & download snelheid nog meer op letten en wat centrale opslag voor voordelen biedt. De lezing is gericht op installateurs & operators.

Meld u aan voor een gratis bezoek.