Bruggen slaan tussen CAD en CAM

Bruggen slaan tussen CAD en CAM Door: FHI federatie van technologiebranches

Omtrent maakbaarheid van elektronica gaapt er een grote kenniskloof tussen ontwerpers en productiebedrijven. Dirk Stans van Eurocircuits zal tijdens het online E&A-webinar toelichten wat de pijnpunten hierbij zijn en hoe men deze pijnpunten kan aanpakken. Met een dosis gezond verstand en de inzet van de gratis te gebruiken Visualizer smart tools van Eurocircuits moet het voor designers mogelijk zijn om een layout te maken dat “right first time for manufacturing” is. FHI sprak hem kort.

Door: Dimitri Reijerman

Dirk Stans stelt: “Het gebrek aan kennis rond maakbaarheid van elektronica, bij elektronicaontwerpers is al een zeer oud probleem. We hebben in deze te maken met twee verschillende werelden. De elektronicaontwikkelaars denken na over elektronische functionaliteit en bewegen zich in de CAD-wereld (Computer-Aided Design). PCB en EMS productiebedrijven zijn gefocust op maakbaarheid en bewegen zich in de CAM-wereld (Computer-Aided Manufacturing).”

Hij vervolgt: “Deze twee werelden gebruiken elk hun eigen systemen (CAD en CAM) om met data om te gaan. Zij hebben dus elk naast een verschillende focus ook andere tools waarmee ze werken. De grote vraag is dus: hoe verbind je die twee verschillende werelden. Het is evident noodzakelijk dat de designwereld weet wat maakbaar is. Tegelijkertijd is het nodig dat de maakindustrie de design data correct aangeleverd krijgt en dat deze verstaanbaar en produceerbaar is. Dus hoe overbrug je de kloof tussen CAD en CAM?”

De eerste vraag hierbij is aldus Stans: “Hoe bouw je een dialoog op tussen designers en producenten? Traditioneel doen bedrijven dit met een één op één relatie. Veel PCB- en EMS-bedrijven kunnen dat zo doen omdat ze drijven op een business met slechts, twintig tot honderd klanten. Maar hoe doe je dat als je duizenden klanten hebt? Dan is dat niet meer toepasbaar. Bij Eurocircuits, met meer dan twintigduizend online gebruikers, hebben we deze dialoog met de designwereld op een andere manier weten te bewerkstelligen.”

Oplossingen

“Eurocircuits koos voor het constant leveren van kennis aan de design(CAD)-wereld enerzijds en voor het uitbouwen van een uitgebreide gratis door de ontwikkelaar te gebruiken toolset anderzijds”, vertelt Stans: “Vanuit de CAM-zijde moeten wij de markt, de elektronicadesigners in het bijzonder, technische  informatie omtrent maakbaarheid gebruiksvriendelijk aanbieden zodat deze eenvoudig zijn weg vindt en designers right first time for manufacture ontwerpen afleveren. Naast de technische content die vooral het hoe en waarom van de fabricagemogelijkheden beschrijft, bieden we toch vooral zeer praktische hulp in de vorm van design rules, buildups en aanduidingen van wat werkt met wat voor PCB’s. Traditioneel moest men deze info uit catalogi halen, maar niemand leest deze nog. Daarom hebben wij een smart tool ontwikkeld die designers alles verschaft wat zij zouden moeten weten. Bij het kiezen van de gewenste technische parameters voor de PCB, kunnen wij per selectie het ontwerp valideren en aangeven of er onmogelijkheden zijn. Zo bieden we de maakbaarheidsvoorwaarden op een presenteerblaadje aan.”

“Wij werken al tien jaar aan deze tools waarin inmiddels gigantisch veel informatie zit”, zo sluit Stans zijn verhaal af. “Bovendien halen designers uit onze tools de voor hen belangrijke DRC-waarden die ze in hun CAD-pakket invoeren. Zo gaan zij aan de slag met de juiste buildup en de juiste design parameters. Zo maken klanten vrijwel geen fouten meer en krijgen ze hun PCB’s op tijd binnen.”

Wilt u het webinar met de titel ‘Overbrug de kloof tussen CAD en CAM en bereik Right First Time voor productie’ online bijwonen? Meld u kosteloos aan.