“De hele industriële elektronicabranche profiteert van de clusterbijeenkomsten”

“De hele industriële elektronicabranche profiteert van de clusterbijeenkomsten” Door: FHI federatie van technologiebranches

Branchevereniging FHI blaast dit jaar 65 kaarsjes uit. De coronacrisis heeft de noodzaak van digitalisering versneld en FHI speelde daar op in door het ledenprofiel te verbeteren, netwerkbijeenkomsten in de vorm van clusters en online events te organiseren. Heynen is lid van het eerste uur en ziet deze ontwikkelingen tevreden aan. CEO Lennart Heijnen: “Actief deelnemen aan een cluster levert direct voordeel op.”

Door Frank van de Ven

Heynen is gespecialiseerd in elektrotechnische oplossingen voor verschillende nichemarkten. De onderneming stond aan de basis van FHI. “We zijn al heel lang lid. Sterker nog: we zijn samen met een groep anderen één van de oprichters”, verduidelijkt Heijnen. “Met een aantal vertegenwoordigers binnen dezelfde branche zijn we een gezamenlijke beurs gestart in een hotel. Vanuit dit initiatief is een samenwerking ontstaan op een aantal terreinen en is de   branchevereniging opgericht. Door gezamenlijk op te trekken staan we sterker en kunnen we onze branches promoten. Het FHI versterkt de branches en brengt mensen samen.”

De branchevereniging heeft Heynen veel opgeleverd. “Onze deelname aan Het Instrument (nu World of Technology & Science) heeft ons veel gebracht. Zo zijn onze naamsbekendheid en ons netwerk vergroot”, zegt Heijnen. “FHI organiseert veel events en is daar goed in. Bijvoorbeeld het Power Electronics event en de Telecom Infra zitten goed in elkaar en trekken een interessant publiek. De branchevereniging is nauw betrokken bij de leden en speelt goed in op actuele ontwikkelingen. Toen de coronacrisis in alle hevigheid uitbrak, werd snel geschakeld. Zo zijn de webinars – die in hoog tempo bedacht en ontwikkeld zijn – een goed alternatief voor fysieke beurzen.”

Intensief proces
FHI is een branchevereniging met verschillende leden uit uiteenlopende branches. Heijnen vindt de reikwijdte van de vereniging een groot voordeel: “Diensten als het salariskompas en inkoop- en verkoopvoorwaarden via het FHI zijn zeer handig. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en bespaart hierdoor veel tijd.”

Sinds begin dit jaar is er een versnelde digitaliseringsslag gaande bij FHI. Het ledenprofiel is verbeterd en uitgebreid, zodat een ingevulde pagina een betere online vindbaarheid oplevert. Ook Heijnen is zich bewust van de online mogelijkheden en speelt daar al volop op in: “Digitalisering is een thema dat al lang speelt bij ons en de andere FHI-leden. Deze thematiek biedt ook commerciële kansen. Zo ondersteunen we telecom operatoren, overheden en bedrijven bij optimaliseren van de beschikbaarheid van digitale diensten. Dit doen we door testapparatuur en monitoring oplossingen te leveren. Digitalisering is echter een thema dat steeds meer gemeengoed is bij verschillende bedrijven en organisaties. Ook onze dossiers zijn bijvoorbeeld allemaal digitaal en orders ontvang je bijna niet meer in hardcopy. Ik denk dat dit voor veel bedrijven alledaagse kost is.”

Sparren
Het ledenprofiel is een eenvoudige manier voor leden om te profiteren van de goede Googlerankings van FHI. Door een eigen bedrijfspagina zo volledig mogelijk in te vullen op FHI.nl zijn leden sneller online vindbaar. Heijnen heeft dit al gedaan: “Onze contactgegevens en ons logo zijn zichtbaar. Ook hebben we een paar nieuwsberichten geplaatst. Hoe we onze pagina verder inrichten, moeten we nog verder bekijken. We zijn ons zeer bewust van de kracht van onze online zichtbaarheid en onderzoeken momenteel welke rol het ledenprofiel kan spelen naast onze eigen website.”

Online is een belangrijk aspect van FHI, maar dat betekent niet dat offline een onderschoven kindje is. Integendeel. De branchevereniging wil mensen samenbrengen en met elkaar verbinden. Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is via clusters. “Deel uitmaken van een cluster is erg prettig, omdat je kunt sparren met je netwerk”, zegt Heijnen die in twee clusters actief is. “In een cluster komen actuele thema’s en onderwerpen aan de orde die men uitgebreid bespreekt. Van en met elkaar leren is het doel van deze sessies. Onlangs bespraken we het thema schaarste in de elektronicabranche. Dit is een onderwerp waar zowel het cluster Componenten als het cluster EMS mee te kampen heeft. Door deze twee clusters samen te brengen, komt er meer aandacht voor elkaars kant van het verhaal.”

Actief lid
Doordat FHI een verbindende rol speelt, is er geen sprake van een commercieel belang. “Het doel van de clusters is kennisdeling en dat is iets waar de hele branche van profiteert”, stelt Heijnen. Hij is actief lid van FHI en daar erg trots op. “Lid zijn van een cluster levert direct voordeel op. Vanuit de clusters staan verschillende promotieactiviteiten ingepland. Daardoor bouw je aan je naamsbekendheid zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Echt heel handig. Een ander voordeel is dat de clusters een soort forum zijn waar de laatste ontwikkelingen uit het vakgebied aan de orde komen. Het is heel nuttig om te horen waar je vakgenoten tegenaan lopen. Soms zijn dat dezelfde zaken als waar je zelf mee worstelt. Zo ontstaat een nieuw perspectief of wederzijds begrip.”