De tand des tijds en zijn invloed op metalen

De tand des tijds en zijn invloed op metalen Door: FHI

Marc van Woensel, Cohesys, spreekt tijdens de digitale editie van de PLOT Conferentie op 24 november over de invloed van tijd op metalen. Wij vroegen hem alvast over de insteek van zijn webinar.

Door: Dimitri Reijerman

Van Woensel is vooral actief als adviseur in de metaalkundige productietechnologie. Hij vertelt hoe de markt waarin hij werkt zich ontwikkelde: “De afgelopen dertig jaar hebben we gewerkt aan een hele mooie maakindustrie in Nederland met een hoge specialisatiegraad. Maar mijn ervaring is dat op veel punten de onderbouwing van alle opgedane kennis magertjes kan zijn. Mensen weten behoorlijk veel over hun eigen processen, maar zodra er iets misgaat is er een gebrek is aan de back-up van kennis over onderliggende zaken. Als ik dan kom kijken, kan ik vaak binnen een dag of enkele uren de vinger op de zere plek leggen.”

De meeste klussen voor Van Woensel zijn afkomstig uit de maakindustrie en hoogwaardige ingenieursbureaus. Zijn specialisme is daarbij leidend: “In de belevingswereld van de meeste mensen is metaal een mooi glimmend object dat in de tijd niet verandert. De werkelijkheid is, dat als je ze goed kijkt, metalen bijzonder levendige dingen zijn. Van die eigenschappen kun je gebruikmaken maar ook last van krijgen. Er gaan dingen mis omdat metalen achteruit hollen in eigenschappen of andere eigenschappen vertonen dan dat je gewend bent.”

Van Woensel komt in de praktijk dan ook opvallende zaken tegen. Zoals het moment dat hij een lekkende warmtebehandelingsoven ging bekijken. “Deze ovens werken met vloeibaar zout op een graad of vijfhonderd”, vertelt hij. “Er was een lekkage. Wellicht is er bij de constructie een verkeerde metaalsoort gebruikt. Deze oven had een inhoud van 400 ton en in een onderliggende put stond al water. Het gevaar bestond dat de lekkage zou verergeren en er een enorme hoeveelheid stoom zou ontstaan. Levensgevaarlijk.” Het bedrijf besloot de oven permanent stil te leggen en te vervangen.

De metaalexpert kwam ook bij een zalmkwekerij waar corrosieproblemen waren. Door overlopend zeewater uit de bassins ontstond corrosie aan leidingen, waaronder leidingen met 6 atmosfeer zuurstof. Bij een eventuele lekkage van de zuurstoftoevoer was de kans op een grote brand levensgroot.

Ondanks de gevaren, gaat het meestal goed. En er vinden nog altijd verfijningen plaats in het onderzoek naar metalen. “Dat komt omdat de modernste technologie van vandaag de dag op de grens van de mogelijkheden gaat zitten”, zegt Van Woensel. “Ik heb klanten die constructies maken die extreem dunwandig zijn en zwaar belast worden. Dan heb je het bijvoorbeeld over warmtewisselaars waar dunwandige platen in contact komen met agressieve media. Je loopt dus tegen de grenzen van materialen aan en zie je dat je alle zeilen bij moet zetten om zoiets mogelijk te maken.”

Wilt u meer weten over de invloed van tijd op metalen? Registreer u kosteloos voor de PLOT conferentie op 24 november