Digitalisering en virtualisering van het datacenter proces


In de industrie worden met virtual en augmented reality diverse processen al een tijdje gedigitaliseerd. Door die ervaringen mee te nemen naar de datacenters, kan de spreker van SPIE claimen, dat een datacenter 20% goedkoper en 50% sneller gebouwd kan worden. In het ‘modulair maatwerk’ concept wordt een datacenter eerst virtueel opgebouwd. Daardoor ontstaat er direct inzicht in alle fysieke kenmerken, technische zaken als capaciteit, uptime, PUE en is de bouwtijd direct zichtbaar. Digitalisering biedt nog meer concrete voordelen.

De spreker van BAM Bouw en Techniek, Timothy Lievendag, zal bijvoorbeeld ingaan op het Building Information Management (BIM). Indien je in een DBFMO (Design Build Finance Maintain and Operate) project niet alleen verantwoordelijk bent voor het ontwerp en de bouw maar ook voor het langjarig onderhoud en beheer vindt de spreker BIM noodzakelijk. Deze digitalisering wordt vooral ingezet voor efficiënt en effectief beheer. De informatie vanuit BIM is ook nodig om vooraf de goede keuzes te kunnen maken.

Martijn Claris van TNO en Arnout De Beurme van Alphacloud gaan in op het 4 dimensionaal koelen. De sprekers  zien een koeling met vaste setpoints voor druk, flow en temperatuur nog als een aanpak met het stratenboek. Aan de hand van een pilotproject bij Alphacloud laten zij zien dat 4D monitoring en koeling volgens een TomTom methode kan. Ook deze digitalisering (van het ‘stratenboek’) biedt voordelen in efficiëntie en effectiviteit.

Bekijk hier het totale programma en meld u aan voor een bezoek.