EMS Cluster in gesprek over de valkuilen van Export Compliancy

EMS Cluster in gesprek over de valkuilen van Export Compliancy Door: Federatie van Technologie branches

Binnen de Europese Unie geldt het principe van ‘vrij verkeer van goederen’. Dit maakt het voor ondernemingen makkelijker om handel met elkaar te drijven. Voor de Verenigde Staten ligt dit echter wat ingewikkelder door belangrijke wetgeving omtrent Export Compliancy. Zowel een verkoper als koper van producten dient te voldoen aan de geldende wetten. Lukt dat niet? Dan zal je de goederen niet ontvangen.

“Export Compliance omvat alle activiteiten van import en export van goederen en/of diensten, materiële en immateriële activa (inclusief de overdracht van betaalmiddelen, die op de een of andere manier onderworpen zijn aan regelgeving die van toepassing is op transacties tussen twee verschillende staten/rechtsgebieden” – ExportCompliance.eu.

Tijdens de EMS-clusterbijeenkomst op 16 maart bij Arrow Electronics ging specialist Jos op ’t Hoog in gesprek met de clusterleden over de geldende wetten en regels. Hij vertelde waar op te letten, specifiek ingezoomd op de elektronicamarkt en de handel met de Verenigde Staten. Onzorgvuldige omgang met de exportreglementen kan tot zware straffen leiden. Zo gaf Jos een voorbeeld van een Nederlandse onderneming die handel bleek te drijven met een Iraans bedrijf dat gelieerd was aan kernwapenprojecten. Dergelijke sancties kunnen zware gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan strengere douanecontroles voorafgaand aan elke exporthandeling en frequentere douanecontroles op locatie. En in het geval van de Amerikaanse wetgeving kan het zelfs leiden tot een uitsluiting van handel met Amerikaanse partijen.

Animo in Componentendatabase XS Parts neemt toe
Vorig jaar informeerde het EMS-cluster al over de componentendatabase, XS Parts. Via dit online platform kunnen clusterleden kleine en grote hoeveelheden componenten kopen of verkopen. Het platform is door de leden zelf bedacht als reactie op de wereldwijde componentenschaarste.

De afgelopen periode is de database in gebruik genomen door alle clusterleden. Daarnaast zijn er vele reacties binnen gekomen naar aanleiding van de publicatie van het nieuwsitem over deze database. Het aantal gebruikers van de database is toegenomen en stijgt nog steeds. Momenteel worden er een kleine 14 miljoen componenten (22.500 unieke parts) aangeboden door de databasegebruikers. Binnenkort komt het EMS-cluster wederom bijeen om de toekomstplannen voor de database te bespreken. Heb jij interesse in de componentendatabase en werk je in de EMS-sector? Klik dan hier voor meer informatie over het EMS-cluster en het lidmaatschap.

Elektronicaproductie goed vertegenwoordigd op Electronics & Applications 2023
Van dinsdag 26 tot en donderdag 28 september vindt de Elektronicavakbeurs Electronics & Applications plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Naar verwachting zullen hier zo’n 140 elektronicabedrijven vertegenwoordigd zijn. En natuurlijk kan het EMS-cluster daarin niet achter blijven. Vele clusterleden zijn inmiddels al ingeschreven als exposant voor dé Elektronicavakbeurs van de Benelux.

Gedurende de beurs zijn er diverse EMS-activiteiten te bewonderen op de beursvloer. Zo wordt de E&A Gadget ter plekke geproduceerd met de ‘Live Productielijn’. Ook is EMS-specialist en samenwerkingspartner Dieter Weiss aanwezig op de beursvloer om zijn kennis en kunde over de Europese EMS-markt te delen met de exposanten en beursbezoekers. Daarnaast wordt in het Elektronicaproductie-seminar uitvoerig stilgestaan bij de actualiteiten van de EMS-markt.