Gebruikservaring vooraf virtueel testen voor succesvolle ontwikkelingen


Virtual Reality maakt een nieuw tijdperk voor het product ontwikkelingsproces mogelijk. Door ontwerpen digitaal te testen met en te laten valideren door eindgebruikers worden diverse fysieke beperkingen en uitdagingen in een vroeg stadium getackled. De virtuele omgeving biedt ook kansen aan R&D teams om eenduidig samen te werken. Het succes van de ontwikkelingsprocessen wordt groter door een eerdere acceptatie van het product door de eindgebruikers.

In de presentatie van Henrik Goul, spreker van Mjølner informatics A/S namens Logic Technology, wordt getoond hoe de virtuele testen plaatsvinden in een makkelijk te gebruiken omgeving. Voor ontwikkelaars, engineers en leden van een R&D team biedt het concrete voordelen in lagere kosten en een betere timing. De hardware ontwikkeling hoeft pas te beginnen, als je weet dat het product past bij de eindgebruikers.

Doordat het een virtuele omgeving is, hoeven zowel eindgebruikers als andere leden van het ontwikkelteam niet eens fysiek in dezelfde ruimte te zijn. Daarnaast kan men door de Virtual Reality omgeving de deelnemers aan de testen in een situatie van het daadwerkelijke gebruik brengen. De feedback wordt benut in het team, om het gewenste product zo effectief en efficiënt mogelijk te ontwerpen.

Hier kunt u het volledige programma van het User Interface Design event bekijken.
Op de site kunt u zich ook aanmelden voor een gratis bezoek.