Investeren in Power Quality of Automated Infrastructure Management?


Is het slim om te investeren in Power Quality maatregelen of in Automated Infrastructure Management? Een vraag die minder vaak gesteld zal worden als DCIM pakket waarbij bijvoorbeeld de facturatie en het bedrijfsproces geoptimaliseerd wordt. Deze onderwerpen genieten minder bekendheid maar is dit terecht? Is het slim om hier in te investeren? En wat zijn de gevaren als dat niet gebeurt. C.N. Rood verzorgt samen met Fortop de lezing ‘De impact van Power Quality in datacenters’.

Volgens de sprekers leiden Power Quality-fenomenen zoals harmonische, asymmetrie, spanningsdips en 2-150kHz emissies tot een kortere levensduur van apparatuur, zijn een gevaar voor de continuïteit en kunnen leiden tot een hoger energieverbruik. Hoe wordt Power Quality inzichtelijk gemaakt en welke normen zijn van toepassing? Hoe vertalen we de ogenschijnlijk complexe meetdata naar managementinformatie met als doel de exploitatiekosten te verlagen en de beschikbaarheid te vergroten?

Frans van Westen (Reichle & De-Massari) bespreekt de beweegredenen voor Automated Infrastructure Management (AIM). Er zijn verschillende oplossingen op het gebied van het monitoren en managen van de fysieke data infrastructuur. Zijn lezing richt zich vooral op de uitdagingen van de IT Manager: welke oplossingsmogelijkheden zijn er en hoe kan je deze financieel onderbouwen?

Meld u aan voor een bezoek.