Een krachtige telecominfrastructuur voor de energietransitie

telecom infra zendmast

Energienetwerken staan niet meer op zichzelf. Het afstemmen van energieproductie en -gebruik, essentieel voor de energietransitie, vraagt om een robuuste telecominfrastructuur, omdat uit tal van bronnen gegevens worden verzameld. Denk aan gegevens van energiegebruikers, het actuele weerbeeld en andere omstandigheden.

Om met een Internet of Things het energiegebruik effectiever en efficiënter te maken, is een solide telecominfrastructuur essentieel. De keynote van BAM Energy Systems op het aankomende Telecom Infra Event gaat hierop in met de nadruk op betrouwbare verbindingen.

De spreker van BAM Energy Systems, Jan Jaap Blüm, begint zijn voordracht met de energietransitie. Hij brengt de transitie in kaart en spoort de bezoekers aan om de betrouwbaarheid van verbindingen te vergroten. De energietransitie is namelijk een complexe uitdaging voor alle betrokkenen, waarbij het succes van het collectief afhangt van het vermogen om de juiste verbindingen te leggen.

Factor in betaalbaarheid transitie

Blüm maakt in zijn presentatie onderscheid tussen drie soorten verbindingen. Ten eerste de draadloze verbindingen door de lucht. Ten tweede zijn er de verbindingen onder de grond. Jan Jaap Blüm stelt dat een goede kwaliteit van die verbindingen een relevante factor vormt voor de betaalbaarheid van de energietransitie.

Afsluitend is de verbinding tussen mensen van belang. Deze data wordt omgezet naar informatie en handelingen, waardoor een collectief tot een beter energiemanagement kan komen. Alle verbindingen goed laten werken, vraagt dus om de goede infrastructuur.

Bekijk het volledige programma van het Telecom Infra event. Op de site kunt u zich ook aanmelden voor een gratis bezoek.