Mogelijkheden van wireless protocollen (Wifi, bluethooth LE, 4G, LoRa)


Tijdens het Design Automation & Embedded Systems seminar is er veel aandacht voor de verschillende draadloze protocollen. Hoe kunnen protocollen als Bluetooth, WiFi of LoRa succesvol worden toegepast? Bram Nauta hoogleraar Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente gaat in de afsluitende lezing een stapje verder. Nauta’s groep is vooral sterk in het ontwerpen van chips voor het zend- en ontvangstgedeelte van mobiele apparaten. Met het groeiend aantal mobiele standaarden (onder andere GSM, Wifi, Bluetooth, 3G, 4G) en de druk bezette frequenties wordt dit steeds complexer.

Nauta heeft zich gespecialiseerd in slimme filters in combinatie met schakelingen die storende ruis onderdrukken. Binnenin een chip is nagenoeg alle informatie digitaal (enen en nullen), maar de schakelingen van Nauta bevinden zich op het analoge domein van de elektronica, omdat ze moeten kunnen communiceren met de (analoge) buitenwereld. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de noodzaak om deze slimme filters te ontwikkelen. De uitdagingen zal hij bespreken en mogelijke oplossingen presenteren. Een van de voorbeelden is de ‘noise cancelling technique’ waar elektronische ruis in versterkers kan worden opgeheven, hierdoor wordt de gevoeligheid van de ontvanger vergroot, zonder dat daar narrow-band filters voor nodig zijn.

Lees hier de volledige omschrijving van zijn lezing.

Nauta is een vooraanstaand onderzoeker in zijn vakgebied. Hij kreeg in de afgelopen zeven jaar maar liefst 15 STW-projecten gehonoreerd. Hij is fellow en distinguished lecturer van de IEEE, ’s werelds grootste vakvereniging voor technologische innovatie. Nauta heeft 33 octrooien op zijn naam staan. Hij adviseert chipfabrikanten in Europa, USA en Azië.

Een waardig afsluiter van het Design Automation & Embedded Systems seminar.

Meld u hier aan voor een gratis bezoek.