Nieuw bij FHI: de Maand van de Energie

Nieuw bij FHI: de Maand van de Energie Door: Federatie van Technologie branches

De overstap van fossiele energie naar een duurzame energievoorziening vormt een van de grootste opgaves van deze tijd. Met het commitment van Nederland om in 2030 de CO2-uitstoot te hebben gehalveerd, moeten er zowel door de politiek als het bedrijfsleven harde keuzes worden gemaakt. Maar tegelijkertijd ontstaan er in deze energietransitie enorme kansen om nieuwe markten aan te boren, banen te creëren en minder afhankelijk te zijn van het buitenland.

FHI-leden verzorgen elk op hun manier een bijdrage aan de energietransitie. Om dit alomvattende thema vanuit meerdere invalshoeken te belichten, organiseren de vier branches van FHI de Maand van de Energie. In de maand juni vinden meerdere events en bijeenkomsten plaats rondom de energievoorziening en -infrastructuur van nu en de toekomst.

Paul Petersen, directeur van FHI, zegt over de themamaand: “Tijdens de Maand van de Energie organiseren we events en bijeenkomsten, die op diverse technische oplossingen voor energie ingaan. FHI brengt daarmee experts bij elkaar, die antwoord geven op de vraag ‘Hoe gaan we het dan echt doen?’’

Op donderdag 8 juni start de themamaand met een ledenbijeenkomst rondom het vraagstuk van netcongestie: het stroomnet zit op veel plekken overvol, waardoor zonneparken, windmolens maar ook bedrijven en huishoudens moeten wachten op een aansluiting. Netbeheerder Stedin en producent van duurzame energie en exploitant van zonnepanelen Solarfields bespreken concrete oplossingen om de enorme druk op het elektriciteitsnet te verlichten. Op deze themadag zullen ook FHI-leden hun kennis onderling delen. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij de Hogeschool van Amsterdam.

De branche Industriële Automatisering komt op dinsdag 20 juni met het gloednieuwe Energie in Industrie event. De exposanten zullen belangrijke en actuele thema’s behandelen die spelen binnen de industrie en de ingezette energietransitie. Ook grote partijen als FrieslandCampina en TataSteel verzorgen een aantal lezingen. De onderwerpen monitoring, energiemanagement en netcongestie als een rode draad door het lezingenprogramma. Het event wordt gehouden in het Hotel van der Valk Vianen.

Vanuit de branche Industriële Elektronica staat op dinsdag 27 juni het Power Electronics & Energy Storage event in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch op de agenda. Vermogenselektronica en energieopslag kennen veel raakvlakken en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bezoeker kan demo’s bekijken op de beursvloer, terwijl een alomvattend lezingenprogramma ingaat op de uitdagingen die in deze werkgebieden spelen. Want zowel de vermogenselektronica als bedrijven actief in de energieopslag spelen een sleutelrol in de energietransitie.

Laboratorium Technologie zal haar leden middels een aantal themanieuwsbrieven informeren over het onderwerp energie en andere duurzame initiatieven. De branche Gebouw Automatisering stelt plannen op om in de themamaand een werkbezoek te brengen bij een project waar energiebesparing een belangrijke rol speelt. Meer informatie hierover volgt spoedig.

De komende twee maanden in aanloop naar de themamaand zal FHI haar leden en andere belangstellenden uitvoerig informeren over het onderwerp, sprekers tijdens de verschillende events en andere relevante ontwikkelingen. Wij hopen zo onze leden met een geslaagde Maand van de Energie te inspireren om deze complexe uitdaging met vertrouwen aan te gaan.