Heeft een nieuw DC net zin?


ve2Door toepassing van een DC net, kan zonne-energie, de elektrische auto en kleinschalige opslag (thuis of in de wijk) praktisch gerealiseerd worden. Vermogenselektronica is de verbindende factor, maar hoe zit het met betrouwbaarheid en stabiliteit van een DC net? Peter van Duijsen (Simulation Research Caspoc) geeft toehoorders een beeld van de huidige stand van zaken. Op schepen wordt er al vaak gebruik gemaakt van DC netten. Ook hier blijft de uitdaging dat een DC net lastiger te beveiligen is.

Andy Stöckli van Astrol Electronic komt naar het Vermogenselektronica om hier over te spreken. Ook op boten is er een duidelijke trend van Vermogenselektronica te zien. Vanuit de generator wordt het DC busbar systeem gevoed, dit systeem vormt de power supply voor alle AC drives inclusief de motoren. De uitdaging is om snel (< 20μs !) op te kunnen treden als er een fout optreedt. Door middel van een halfgeleider systeem (gebaseerd op IGBT’s) is het mogelijk om het gedeelte uit te kunnen schakelen als er een fout optreedt. Van een zeer snelle halfgeleiders gebaseerde schakelaar , in geval van storing in een deel van dit systeem. Meest voorkomende DC-bus spanningen 1kV en 6 kV en nominale stroom variërend van 1ka naar 3kA. Naast de lezing van Andy Stöckli van Astrol Electronic met de titel ‘A fast IGBT-based DC breaker for protection in DC bus systems’ is op de stand van KWx de oplossing te zien.

Aditya Shekhar van TU Delft presenteert tijdens het Vermogenselektronica zijn onderzoek naar herconfigureerbare dc links. Zijn doel is een flexibele ruggengraat te creëren voor de toekomstige distributie netten om een goede transitie van AC naar DC systemen mogelijk te maken.

Meld u aan voor een gratis bezoek.