PLOT 2022 in vogelvlucht

PLOT 2022 in vogelvlucht Door: Federatie van Technologie branches

Het jaar is voorbij gevlogen. Na een uiterst bijzondere periode hebben we elkaar als PLOT’ers weer kunnen ontmoeten. In mei deden we dit bij Bosch Security Systems in Eindhoven. Deze bijeenkomst werd door zo’n 30 leden bezocht en stond in het teken van Weathering Testen. Halverwege oktober stond de PLOT jubileumconferentie op het programma. Tijdens deze feestelijke dag werd het 25-jarig bestaan van PLOT gevierd met een interessant inhoudelijk programma. 

Vooruitblikkend is het bestuur van PLOT druk met het vullen van de activiteitenkalender van 2023. Ook volgend jaar zullen inhoudelijke ledenbijeenkomsten de revue gaan passeren. Voor nu wenst het bestuur van PLOT jullie allen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Tot ziens in 2023!

Werkgroep Klimaat
Het einde van het jaar nadert en dat is altijd een goed moment om even terug te blikken. Zo ook voor de werkgroep Klimaat. Ook dit jaar hebben we weer twee bijeenkomsten gehad, in maart waren we te gast bij Accell in Heerenveen en eind november bij Thales Nederland in Hengelo.

Gedurende een periode van twee jaar gaat het effect van zonlicht op diverse materialen getest worden. Dit is misschien geen uitzonderlijke test, ware het niet dat deze testopstellingen op drie locaties (Italië, Maleisië en de Verenigde Staten) komen te staan. We hopen hier een locatie in Nederland aan toe te kunnen voegen. Het doel van het initiatief is niet om enkel testresultaten te genereren maar juist het gehele proces te beschrijven, zodat deze ervaringen met PLOT-leden gedeeld kunnen worden. 

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. De frames t.b.v. de testopstelling zijn (bijna) gereed, met dank aan de inspanningen van Accell. Natuurlijk worden ook de frames aan de benodigde Reliability expertise onderworpen uiteindelijk moeten ook zij de test overleven.

Naast het bouwen van de frames hebben we aandacht besteed hoe de samples bevestigd moeten worden. Er worden verschillende opties besproken. Een mechanische bevestiging of lijmen. We gaan dit nader bespreken gedurende een Teams meeting half januari 2023. Ook zal er dan een toelichting worden gegeven door de diverse deelnemers over de samples welke getest zullen worden en hoe deze geverifieerd zullen worden voor en na de test.

We hopen in de loop van volgend jaar de field testen voor een periode van twee jaar te kunnen starten. Daarnaast hoopt de werkgroep Klimaat 2 bijeenkomsten te kunnen organiseren in 2023.

Werkgroep Mechanische Beproevingen
In september heeft de werkgroep Mechanische Beproevingen een demo van de 3D shaker bij Inalfa Roof Systems bijgewoond. Na ruim 2 jaar geen bijeenkomst te hebben kunnen organiseren was de animo groot en zijn er nieuwe contacten gelegd, ervaringen gedeeld en is kennis opgedaan over het trillen in 3 assen.

Inalfa heeft een inzicht gegeven in de opbouw / installatie van een dergelijke shaker en welke testen men ermee uitvoert.

Werkgroep Reliability
Op 14 december jl. kwam de reliability-werkgroep bij elkaar bij TMC in Eindhoven. Met 20 deelnemers werd ook deze bijeenkomst weer goed bezocht. Na een voorstelronde met ruimte voor wat ons op dit moment inhoudelijk bezighoudt in het vakgebied volgde een overzicht van het Physics of Failure werkplan en een samenvatting van de resultaten tot nog toe.

Het hoofdprogramma werd deze middag verzorgd door Ansys, wereldleider op het gebied van o.a. multiphysics modelling en productsimulatie-oplossingen. Abel Ramon van Ansys begon met een introductie van Ansys en FEM (Finite Element Method). Na vervolgens de behandeling van een modelopbouw werden in het tweede deel cases doorgenomen en werd afgesloten met optimalisatie / robust design voorbeelden en de huidige mogelijkheden met betrekking tot Digital Twins. Qua inhoud en presentatie bijdragen van hoog niveau die gezien alle interacties en reacties achteraf zeer goed ontvangen zijn.

Ansys heeft aangegeven met de werkgroep te willen samen werken met ondersteuning op het gebied van simulatie en optimalisatie, een perfecte aanvulling op de aanwezige test en analyse mogelijkheden binnen de werkgroep. In januari gaat de werkgroep samen met Ansys en hun Nederlandse partner Infinite Simulation Systems de volgende stap bespreken.