Radar sensoren, millimeter frequencies en karakterisatie van een apparaat


De deskundigheid van RF professionals is op vele vlakken gewenst. Het gebruik van het spectrum neemt alleen maar verder toe, door een continue stroom van ontwikkelingen in sensoren, bandbreedte, meetinstrumenten en applicaties. Drie sprekers op het RF Technology event in Nederland gaan in op de specifieke uitdagingen voor bijvoorbeeld radar sensoren, millimeter frequencies en karakterisatie van een apparaat.

In de presentatie van Olaf Biezeman van HITECH wordt inzicht verstrekt in de professionele radar modules en sensoren, die meer en meer onderdeel vormen in systemen voor een diversiteit aan markten. De toepassingen van radartechnologie vragen daardoor ook om meer deskundigheid over de beschikbare sensoren en technologie. Welke radars zijn nodig voor welke applicaties en hoe kunnen ze geïntegreerd worden? De spreker geeft een praktisch beeld.

Gustaaf Sutorius van Keysight Technologies gaat in op de toekomst van microgolven en de daarbij behorende uitdagingen voor ontwikkelingen en metingen. De volgende generatie draadloze systemen krijgt nieuwe mogelijkheden door een hogere bandbreedte, meer connectiviteit, lage latentie en een beter bereik. Om de RF prestaties goed te meten worden de centimeter en millimeter frequenties onderzocht. De uitbreiding in dit spectrum vraagt om nieuwe componenten en meettechnieken.

Voor een goed circuit design is ook een goed model van het te ontwikkelen apparaat gewenst. BSW Testsystems and Consulting presenteert verschillende karakterisatie technieken. De spreker gaat de diepte in om de ontwikkelaar de gewenste modellering aan te reiken. Termen als IV/CV measurement, Pulsed IV, S-parameters, noise characterization en source/load pull worden aangehaald en op ingegaan.

Hier kunt u het volledige programma van de Nederlandse RF Technology dag bekijken. Op de site kunt u zich ook aanmelden voor een gratis bezoek.