Seminars staan in de steigers


Op 26 oktober, 3 november en 17 november zijn in totaal vijf mogelijke seminars besproken met (potentiële) exposanten van de World of Electronics. De richting, opzet en potentiële inhoud is voor alle vijf seminars goed besproken. Het seminar Internet of Industrial Things is met zes/zeven sprekers al bijna afgerond. Hier is in ieder geval geen ruimte meer. Voor de andere vier seminars kunnen exposanten van de World of Electronics zich nog melden.

Voor het seminar “Betrouwbare elektronica ontwerpen en produceren” hebben Betronic, Eurocircuits, tbp electronics, C.N. Rood en Romex de basis besproken op 26 oktober 2017. Er is gekozen voor een logische volgorde van het voortbrengingsproces. Vanuit de ontwikkeling wordt gekeken naar een technisch advies voor produceerbaarheid, om tot right first time te komen. Daar komen testen en een grafisch design bij kijken, om het gehele proces optimaal te laten verlopen.

Op 17 november 2017 is het Human Machine Interface seminar besproken met Metafas, MYbusinessmedia en PM Komponenten. Het eerste deel is gericht op value engineering, om vanuit de praktijk van een machinebouwer de concrete voordelen van een goed design voor een Human Machine Interface te bieden. De sprekers halen daarna de praktische keuzes voor materialen aan met betrekking tot bedienbaarheid. Er is nog ruimte voor twee sprekers.

De bespreking van het Low Power Design seminar op 3 november 2017 benadrukte dat er steeds meer behoefte aan producten met een laag energieverbruik is. De designer moet dus al in een vroeg stadium nadenken over ultiem laag energieverbruik en tegelijk zorgen voor een betrouwbaar product. Daarvoor worden keuzes in componenten en connecties gemaakt. De ontwikkelaar maakt gebruik van speciale metingen om tot het gewenste resultaat te komen. Er staat nog één plek open.

Het seminar over besturing (embedded vs PLC) volgt het proces: van productie naar OEM en een concrete toepassing in de praktijk. De productie kan met maatwerk (embedded oplossing) ondersteund worden. Dat zorgt dan voor een custom-made product voor de OEM’er. Keuzes voor standaard of custom-made kunnen afhangen van: benodigde ondersteuning, functie, kostprijs, omvang, etcetera. De voordelen van beide soort oplossingen komen in het seminar aan de orde.

Op donderdag 18 januari 2018 worden alle seminars definitief afgestemd. De beschrijvingen en de externe sprekers worden dan met de betrokken exposanten besproken.

Als u betrokken wilt zijn bij één van de hierboven genoemde seminars kunt u zich aanmelden bij Eliza Abraham.