De technologie voor het Internet of Things (IoT)


De opkomst van IoT biedt grote kansen in diverse marktgebieden. Zowel voor gebouwen, slimme steden, industrie, landbouw en machines levert de verbinding van informatie krachtige voordelen. De efficiency en effectiviteit kan vergroot worden, maar dat vraagt specifieke deskundigheid in het toepassen van technologie. De sprekers en exposanten op het Telecom Infra event maken die kennis toegankelijk, zodat u de gewenste toepassingen in gebruik kan nemen. Twee sprekers gaan met name in op de technologie voor IoT.

De presentatie van SAF Tehnika gaat in op de werelwijde adaptatie van de vrije 868Mhz/912Mhz band voor smalband toepassingen. Dat heeft geleid tot een revolutie van betaalbare IoT sensor oplossingen. Sigfox, LoRa en NB-IOT zijn de drie protocollen op basis waarvan fabrikanten de oplossingen creëren voor het Internet der Dingen. De spreker haalt een overzicht van de typen sensoren aan. Hij toont oplossingen waarmee bedrijfsprocessen vereenvoudigd worden, veiligheid verbeterd en het milieu (en geld) wordt gespaard.

De spreker van NETSCOUT gaat met name in op de netwerkverbindingen en de behoefte aan energie voor allerlei IoT apparatuur. De diverse apparatuur heeft behoefte aan al die connectiviteit om de gebouwen slimmer te kunnen maken, maar dan moeten ze wel kunnen functioneren. Met Power over Ethernet (PoE) wordt die kans geboden. Er wordt natuurlijk meer gevraagd van de technici die met de netwerken te maken hebben. De spreker gaat zowel in op het leveren van de netwerk diensten als de distributie van elektriciteit.

Hier kunt u het volledige programma van het Telecom Infra event bekijken. Op de site kunt u zich ook aanmelden voor een gratis bezoek.