Technology Outlook 2025: de 10 technologische trends voor een nieuwe energierealiteit


Gebaseerd op eigen onderzoeken en ontwikkelingen stelt DNV GL dat 10 technologische trends op het gebied van materialen, wind- en zonne-energie, elektriciteitsopslag, datacommunicatie en vermogenselektronica een ‘volmaakte storm’ gaan veroorzaken. Samen zullen deze trends de basis vormen voor een nieuwe energierealiteit en de bestaande elektriciteitssystemen transformeren.

Een van de trends die genoemd wordt is ‘Hybride elektriciteitsnetten’. Om de groei van het aandeel duurzame energie mogelijk te maken, moet elektriciteit over steeds langere afstanden worden gedistribueerd. De goedkoopste oplossing op dit gebied is te vinden in HVDC (High Voltage Direct Current). Bestaande AC-elektriciteitsnetten zullen zich ontwikkelen tot hybride elektriciteitsnetten, die worden gedefinieerd als de toevoeging van steeds meer HVDC-aansluitingen binnen en tussen AC-elektriciteitsnetten. Op deze manier ontwikkelen elektriciteitsnetten zich tot een combinatie van AC-netwerken en goed beheersbare DC-systemen.

Download het complete Technology Outlook rapport hier.

Power Electronics event 2017

FHI organiseert vanuit de branche Industriële Elektronica met leden en betrokken bedrijven het Power Electronics event. Het onderwerp HVDC komt aan bod in het lezingenprogramma door Tennet: Komt er een HVDC netwerk in Europa? Eerder heeft EMVT, waarvoor FHI het secretariaat voert, al een kennisdag over dit thema georganiseerd waarvan u via deze link het programma kunt terugzien.

Het Power Electronics Event vindt plaats op dinsdag 20 juni 2017 bij 1931 Congrescentrum, te Den Bosch en het complete programma komt binnenkort online op de website. Het doel van dit seminar is de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis te tonen op het gebied van Power Electronics. De tijd zal het leren wat er uitkomt van de futuristische vergezichten! Tot die tijd: mocht u interesse in het Power Electronics evenement hebben, meld u dan bij Wasila El-Khattabi.

DNV GL/FHI