Voorkom uitval door power quality problemen


Power Quality problemen zorgen er regelmatig voor dat installaties uitvallen. Uitval door een spanningsdip, piek, flikker of harmonischen kunnen leiden tot grote schadekosten als stilstand, schade aan machines en/of leverproblemen. Tijdens het WoTS seminar ‘Energy Efficiency – Monitoring’ op 6 oktober staan zes sprekers stil bij deze risico’s, test en meet oplossingen en monitoringssystemen. Door het presenteren van cases krijgt dit seminar een zeer praktisch karakter.

Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van een mogelijk Power Quality probleem in hun installaties. Kenter en DNVGL presenteren als opening van het seminar een methode waarbij een bedrijf van te voren inzicht krijgt in enkele power quality aspecten zonder daarbij uitputtende metingen te hoeven uitvoeren.

Ieder jaar komen er 14.000 tot 17.000 spanningsdips voor. De meeste dips worden veroorzaakt door sluitingen in het middenspanningsnet. Volgens spreker Arjan Pit, van forTop automation & energy control zijn deze dips niet te voorkomen. Het oplossen van dips (door bijvoorbeeld een statische UPS) is mogelijk maar dit zijn zeker geen goedkope oplossing. Soms kan het afdoende zijn tijdig dips te signaleren. Door continu te monitoren worden spanningsdips altijd herkend. De spreker zoomt in op de spanningsdips en de oplossingen.

Christan van Dorst van Hyteps presenteert een concrete case van het bedrijf Nyrstar. Bij de productie van zink maakt Nyrstar gebruik van gelijkrichters met thyristoren en dioden. Nyrstar kreeg in 2014/2015 enkele malen te maken met onverklaarbare kortstondige uitval van de gelijkrichters met thyristoren. Tijdens het uitgebreide onderzoek naar de oorzaak van de uitval rees onder andere de vraag hoe het op het moment van de uitval was gesteld met de kwaliteit van de voeding, de elektriciteit. In samenspraak met HyTEPS heeft Nyrstar gekozen voor monitoring met de EM720T. Dit is de meest geavanceerde en snelle meter die alle mogelijke Power Quality events registreert, waaronder transiënten, pieken, dips, flikker en harmonischen. De uitkomsten presenteert Christan tijdens het seminar op 6 oktober.

Bekijk hier het totale programma en meld u aan voor een bezoek (aan te geven via de algemene registratiemodule).