Vraag naar Medische Elektronica blijft groeien

Vraag naar Medische Elektronica blijft groeien Door: Federatie van Technologie branches

De vraag naar elektronica in de gezondheidszorg neemt snel toe. De stijging van chronische ziekten  en vergrijzing zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Volgens Precedence Research ging in 2020 wereldwijd voor circa 81,6 miljard dollar om in de medische elektronicabranche. Met een verwachte  groei van 11,8%, zal de internationale markt voor medische elektronica in 2030 tot circa 248,43 miljard dollar doorgroeien. Duizelingwekkende bedragen die aangeven hoe belangrijk de medische sector is voor elektronicabedrijven.

De belangstelling voor medische elektronica blijkt ook uit de vele aanmeldingen voor het Medische Elektronica event van FHI op 7 februari in Leusden. Het is voor het eerst dat we fysiek bij elkaar komen en de verwachtingen zijn hooggespannen. De focus van het event ligt op de ontwikkeling, regelgeving en productie van medische elektronica. De toepassingsgebieden komen uitgebreid aan bod en we gaan in op actuele ontwikkelingen en trends, waaronder cybersecurity, wetgeving voor MDR, wearables en de toename in zelfcontrole en monitoring.

Fatale gevolgen
Plenaire spreker Natallia Uzunbajakava van TNO Holst Centre opent de dag met een presentatie over het belang van wearables voor het op afstand bewaken van vitale functies van patiënten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Uzunbajakava zien waarom bepaalde actoren zo kritisch zijn en hoe TNO hiermee omgaat. Een kleine elektronicafout heeft bijna altijd ernstige of zelfs fatale gevolgen, dus de eisen die aan medische elektronica worden gesteld zijn -terecht- zeer hoog.   

 Behoeften vanuit ziekenhuizen
Na de plenaire ochtendlezing volgen negen inhoudelijke presentaties over actuele ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied. Denk aan: veiligheidscertificering, EMC-filtering, circulaire connectoren en de selectie van condensors voor veiligheidskritieke toepassingen.

Na de lunchpauze herhalen we het lezingenprogramma van de exposanten. Plenaire spreker Erik Gelderblom van RadboudUMC sluit het event af met een presentatie over de toekomst van medische elektronica. Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen over de behoeften vanuit de medische sector in het algemeen en ziekenhuizen in het bijzonder. Waar lopen medici in de praktijk tegenaan en waar liggen  kansen voor de medische elektronica markt?

Na afloop van het lezingenprogramma nodigen wij je graag uit voor een hapje en een drankje met de exposanten en andere bezoekers.

In de komende nieuwsbrieven gaan de plenaire sprekers dieper in op de inhoud van hun presentaties. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij je naar de website. De toegang is kosteloos, maar we vragen je wel om je van tevoren aan te melden via: https://fhi.nl/medischeelektronica/.

Bronnen: Global Newswire, Precedence Research, Moko Techonology