Bijeenkomst componenten cluster (voor FHI-leden)

Datum: Woensdag 2 september 2020

Tijd: 13:30 uur – 15:15 uur

Locatie: Digitaal (Teams)

Tijdens de cluster bijeenkomst ‘componenten’ dat online gehouden wordt op woensdag 2 september 2020, zal Dr. Janny van den Eijnden-van Raaij, Managing director hDMT (Institute for human organ and disease model technologies; Dutch Organ-on-Chip Consortium) u meenemen in de ontwikkelingen van de Orgaan-op–Chip technologie.

Organen-op-chips zijn microfluidische apparaatjes met levende celstructuren, die onder gecontroleerde omstandigheden de dynamiek, functie en fysiologische respons van een orgaan kunnen nabootsen. Die cellen kunnen afkomstig zijn van stamcellen van een gezond individu of een patiënt, waardoor diens genetische eigenschappen in de chip worden gebracht. Zo kunnen de Organen-op-Chips dienen als gereedschap voor gepersonaliseerde geneeskunde, maar ook als testsystemen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen door farma, alsmede voor voedingssupplementen, cosmetica en chemische stoffen. Deze veelbelovende technologie voorziet in de behoefte aan betere modelsystemen dan de huidige conventionele celkweken en de diermodellen. Onder leiding van hDMT, het Orgaan-op-Chip consortium in Nederland, is een Europese routekaart tot stand gekomen, die beschrijft wat de stappen zijn om de Organen-op-Chips in de praktijk en op de markt te brengen. De belangrijkste uitdagingen zijn de kwalificatie en standaardisatie van de modellen. hDMT neemt het voortouw voor het opzetten van onafhankelijke testcentra, waar nieuw ontwikkelde Organen-op-Chips voor een bepaald doel worden gekarakteriseerd en gekwalificeerd. Voor de standaardisatie zijn, in navolging van de Electronic Components and Systems industrie, open technologie platforms in ontwikkeling, die een  gestandaardiseerde interface en aansturing bieden voor microfluïdische chips van verschillende makers. In het kader van de routekaart zet de recent opgerichte European Organ-on-Chip Society zich in voor de acceptatie van de Orgaan-op-Chip modellen door regulatoire instanties en eindgebruikers middels het bevorderen van de dialoog tussen alle betrokkenen.

Voor een overzicht van het programma, klik hier.

Schrijf u hier in als FHI-lid  voor een kosteloos bezoek en praat met ons mee.