Een flowmeter die autonoom werkt, toekomstmuziek of realiteit?

Op naar de slimme flowmeter die uw werk eenvoudiger maakt. Onze industrie wil binnen 10 jaar autonoom werken blijkt uit onderzoek onder eindgebruikers. Kunnen flowmeters die ontwikkeling ondersteunen? En industriële autonomie helpen vormgeven?

Tijdens de FHI Instrumentatie & Analyse themadag ‘Flow’ presenteert Jorrit Walgien u de slimme flowmeter. Die zorgt niet alleen voor de meest optimale processen, maar verhoogt ook de efficiëntie van het personeel omdat het hun werk eenvoudiger maakt.

 

Door Jorrit Walgien , Yokogawa

 

Terug naar het programma