De rol van waterstof in de verduurzaming van de industrie

Waterstof is een onderwerp dat veelvuldig terugkomt in discussies over de energietransitie en verduurzaming van de industrie.
Waar tot voor kort waterstof voornamelijk gebruikt werd als grondstof in raffinaderijen en petrochemische industrie, wordt in de toekomst een belangrijke rol gezien voor waterstof als energiedrager.

Verschillende demonstratie projecten zijn inmiddels opgestart, zoals bijvoorbeeld het Jupiter 1000 power-to-gas project van GRT-GAZ waar hernieuwbare energie wordt omgezet in groene waterstof. En het SEWGS proces van TNO waar CO2 wordt afgevangen uit hoogovengassen en blauwe waterstof wordt geproduceerd.
Aan de hand van een paar voorbeelden uit de praktijk verduidelijken we de rol van metingen aan waterstof in de verduurzaming van de industrie.

Mark van der Zande
KROHNE Nederland B.V.

Terug naar het programma