Wil je deelnemen aan de Waterstof online kennisdag met een eigen webinar of als sponsor? Vul dan onderstaand deelnameformulier in.

Deelname met een webinar
Als deelnemer verzorg je een eigen webinar van 25 minuten. Het programma wordt in onderlinge afstemming tussen de deelnemers bepaald. Naast een eigen webinar, ontvang je de bezoekerslijst van het gehele online event en wordt je naam en logo vermeld in de communicatie rondom de themadagen.

Sponsorship
Naast deelname met een webinar, is het ook mogelijk om als sponsor aan te sluiten. Je organiseert dan geen Webinarsessie, maar wordt wel meegenomen in de communicatie. Sponsoren ontvangen niet de bezoekerslijst van het event.

Wat houdt sponsoring in:

  • Logovermelding op event webpagina/website
  • Logovermelding in nieuwsbrieven
  • Logovermelding op wachtscherm van webinars

 

Deelnameformulier Waterstof online kennisdag 2021

  • neemt deel aan de Waterstof online kennisdag op 3 juni 2021 en gaat akkoord met de Deelnamevoorwaarden.
  • Bij voorkeur het emailadres van de financiele afdeling / administratie
  • Iedere bedrijf dat deelneemt met een webinar verzorgt een presentatie van 25 minuten via een platform dat door FHI wordt gefaciliteerd. Hieronder kun je titel, abstract en naam van de spreker invullen.
  • Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van onderstaande deelnamevoorwaarden (incl. gebruiksvoorwaarden bezoekersbestanden) en aanvaardt de toepasselijkheid daarvan.

    Deelnamevoorwaarden FHI events