Bijmenging van waterstof in het aardgasnet, welke invloed heeft dit op Ultrasone Gasmeters?

Wereldwijd is er veel belangstelling voor schone waterstof, bijvoorbeeld geproduceerd door middel van elektrolyse op basis van hernieuwbare energiebronnen. Waterstof toevoegen aan het bestaande aardgasnet is een snelle en efficiënte manier om het geproduceerde gas te transporteren en op te slaan. Eigenaren van grote gasmeet- en verwerkingsfaciliteiten staan nu voor de uitdaging om hun meet- en regeltechnologie klaar te maken voor het power-to-gas-tijdperk. Maar welke invloed heeft de toevoeging van waterstof op de ultrasone gasmeters?

Daniel Pereira
SICK NV

Terug naar het programma