Algemene Ledenvergadering en managementsessie


hans_van_breukelenOp 9 juni 2016 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de branche Industriële Elektronica plaats in Eindhoven. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Industriële Automatisering, Gebouwautomatisering en Laboratorium Technologie.

De ledenvergaderingen zijn gecombineerd met een Managementsessie, waarbij Hans van Breukelen een bijdrage geeft over motivatie, leiderschap en voetbal. Een uitgelezen moment om onderlinge band tussen de lidbedrijven te verstevigen; hét moment om vakgenoten te ontmoeten.

Voor wie?

Deze bijeenkomst werd exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

Aanmelden?

Aanmelden kan via een email naar s.jansen@fhi.nl.

Zie hier een impressies van voorgaande ledennetwerkbijeenkomsten met Generaal bd Peter van Uhm en André Kuipers.

Programma donderdag 9 juni 2016

13.00 – 13.30 uur Ontvangst Algemene Ledenvergadering
13.30 – 15.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 24 juni 2015
 4. Bestuurssamenstelling:
  • Herkiesbare bestuursleden:
   • De heer J. Heidenreich, Inventech Benelux
 5. Financiën, jaarcijfers 2015; branchebegroting 2017
 6. Goedkeuring en decharge
 7. Lopende brancheactiviteiten 2016 – 2017
 8. WoTS 2016
 9. Rondvraag/sluiting
15.30 – 16.00 uur Ontvangst Managementsessie
16.00 – 17.15 uur Presentatie Hans van Breukelen
Dankwoord aan Eric van Schagen
17.15 – 18.30 uur Napraten & netwerken

vandervalk_eindhovenLocatie

Van der Valk Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
Klik hier voor een routebeschrijving