Cyber Security in de industrie


Op verzoek van onze leden, maar vooral de eindgebruikers, willen we als Branchevereniging Industriële Automatisering bekijken of we gezamenlijk een activiteit kunnen opzetten omtrent Cyber Security binnen de Industrie.

Een activiteit waarbij de leden hun kennis en expertise op het gebied van cyberweerbaarheid delen, onder de leden maar vooral ook voor de Nederlandse maak- en procesindustrie en eventueel binnen vreemde sectoren. Het is belangrijk dat er concrete ‘best practices’ worden besproken en behandeld zodat men, naast bewustwording, handvatten krijgt om zich te wapenen tegen cyberrisico’s.

Binnen de industrie zijn er tal van stappen gemaakt, zoals het opstellen van standaarden op het gebied van cyber security, gedefinieerd als onder andere de IEC 62443. Belangrijk hierbij is dat het juist wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd, zodat het geheel begrijpelijk en werkbaar wordt voor de maak- en proces industrie binnen Nederland.

In de eerste brainstorm sessie gaan we bekijken of er draagvlak is voor een activiteit en inventariseren we de onderlinge kennis.

Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 15 januari 2019 van 12.30 – 14.30 uur bij FHI in Leusden. We horen graag of u hierbij aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan door een reply op deze email (petra@fhi.nl).