Cluster Veldinstrumentatie

Het cluster Veldinstrumentatie is het cluster van sensoren, leveranciers en producenten voor het meten van alle procesparameters in de productie en procesindustrie.

Doelstelling

Verkrijgen van marktinformatie middels clusterbijeenkomsten en deelnames aan diverse productstatistieken: temperatuur, druk, flow, niveau en analyse-apparatuur.

Activiteiten

Binnen het cluster vindt economisch onderzoek plaats. Twee keer per jaar worden de omzetgegevens door de deelnemers aan de accountant verstrekt en getotaliseerd. Tijdens een halfjaarlijkse clusterbijeenkomst worden de cijfers besproken.

Deze bijeenkomst bestaat naast het bespreken van de cijfers ook uit een themagedeelte waar externe sprekers gevraagd worden een presentatie te geven. Denk aan sprekers van Sabic Europe, Dow Benelux en Akzo Nobel.

Contactpersoon: Ronald ten Boden