Lid worden

Contributie

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE). Deze bedraagt (peildatum 1 januari 2019):

Schaal Aantal medewerkers (FTE) Contributie in euro’s
1. 0 t/m 9 € 1.345,-
2. 10 t/m 25 € 1.605,-
3. > 25 € 1.880,-
4. ZZP-er €    673,-

 

Deze bedragen zijn exclusief BTW en verplichte contributiebijdrage MKB-Nederland (peildatum 1 januari 2019: € 113,00). Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van MKB-Nederland.

Procedure

Indien uw organisatie lid wenst te worden van FHI, dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig in te vullen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Daarna wordt uw lidmaatschapaanvraag in het Signalement gepubliceerd. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

 • ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
 • Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Download het aanvraagformulier voor lidmaatschap:

Aanvraagformulier lidmaatschap Industriële Automatisering

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI Industriële Automatisering ontvangen dan kunt u dat opvragen door te mailen naar Petra Kortenoeven of u kunt bellen naar: (033) 465 75 07.

Lidmaatschapsvoordelen

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing

 • korting bij deelname aan vakbeurzen World of Technology & Science en Electronics & Automation, events en congressen
 • mogelijkheid om deel te nemen aan netwerkgroepen, cluster en platforms
 • marktonderzoek en andere informatieverstrekking

Tevens worden door de branches jaarlijks diverse events over aansprekende onderwerpen georganiseerd. Klik hier voor een overzicht.

Gezamenlijke belangenbehartiging

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt
 • op het gebied van inkoop- en leveringsvoorwaarden

FHI is aangesloten bij MKB-Nederland om nog sterker te staan richting de overheid.

Individuele dienstverlening

 • gezamenlijke inkoop van diensten
 • juridische ondersteuning
 • informatieverstrekking
 • advisering en publiciteit

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (FHI, federatie van technologiebranches; t.a.v. de ledenadministratie; Postbus 366, 3830 AK Leusden).

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc.