Online kennisweken Industriële Automatisering

FHI organiseert in de tweede helft van 2020 de online kennisweken! Door middel van webinars en online events blijven we eindgebruikers uit de industrie informeren over de laatste technologieën en ontwikkelingen. Heeft u interesse om als kennispartner een webinar te geven over één of meerdere thema’s? Lees hieronder de toelichting en schrijf in voor deelname!

Klik hier voor informatie over de opzet van de FHI online/digitale events.

 

Week 38 – IO-Link

Vanuit FHI Industriële Automatisering voeren wij het secretariaat en het management van de vereniging PI Nederland, de vereniging achter de protocollen PROFIBUS, PROFINET en IO-Link. Doordat IO-Link een onafhankelijke standaard betreft, kan elke leverancier het protocol integreren binnen zijn device. Voor de eindgebruiker een grote toegevoegde waarde. Levert u IO-Link devices en wilt u uw kennis delen met potentiele klanten, meld u dan aan voor deelname aan de IO-Link kennisweek.

Klik hier voor het IO-Link deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 39 – Servitization, Life Cycle Management & Predictive Maintenance

Bovenstaande zaken zijn veel gebruikte termen binnen de industrie. Graag scheppen wij gezamenlijk met u duidelijkheid en meer inzicht in servitization, life cycle management en predictive maintenance.

Klik hier voor het Servitization deelnameformulier om een webinar te verzorgen

     

Week 40 – 5G in de Industrie

5G belooft een wereld van vernieuwing ook binnen de industrie. Een aantal succesfactoren welke genoemd worden zijn, extreem lage reactietijd, mogelijkheden om een privé netwerk op te bouwen zodat een deel van de capaciteit gewaarborgd blijft en een extreem hoge bandbreedte voor grote hoeveelheden data. De pilot projecten worden vandaag de dag uitgerold en de testen lijken te slagen, niet alleen outdoor maar zelfs indoor. Daarnaast zijn wereldwijd de eerste devices op de markt met 5G ondersteuning. Waar 4G op de consumentenmarkt een enorme impact heeft gehad, lijkt 5G dit in de zakelijke markt te brengen.

Binnen de 5G online kennisweek in de industrie proberen we vragen te beantwoorden, kijkend naar voorbeelden van vandaag de dag. Wat draait er al, hoe ziet dat er technisch uit, wat zijn de ervaringen en daarnaast bespreken we de uitkomsten. We bespreken de theoretische mogelijkheden en kijken naar wat er praktisch haalbaar is. Zit er toekomst in 5G en op welke termijn. Bent u bezig met 5G en wilt u uw kennis delen? Neem dan deel aan de online kennisweek.

Klik hier voor het 5G deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 41 – Industriële veiligheid

Deze week staat in het teken van veiligheid, fysieke veiligheid wel te verstaan. Waarbij we ons richten op twee werelden van de maakindustrie en de procesindustrie. Totaal verschillende werelden maar vaak met een zelfde uitgangspunt; het moet veilig. Niet alleen omdat de mens het kapitaal betreft van uw bedrijf, maar ook omdat de vervolgschade enorm kan zijn. Neem uw verantwoording en meld u aan als kennispartner voor deze online industriële veiligheids kennisweek.

Klik hier voor het Industriele veiligheid deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 44 – Industrial Cyber Security

Industrial Cyber Security speelt als geen ander in alle lagen binnen productie bedrijven op alle vlakken. Afgelopen periode is het ons allen niet ontgaan, waar het eerst vooral ging om privé gegevens, zijn nu vaak bedrijven het slachtoffer.

Eerder werden industriële toepassingen en specialistische netwerken buiten beschouwing gelaten, steeds vaker stuiten we nu op gerichte aanvallen, waar specifieke omgevingen met exotische netwerkprotocollen ook niet ongeschonden worden gelaten.

In de maand van Cyber Security organiseren wij gezamenlijk deze online kennisweek speciaal gericht op Industrial Cyber Security. Is uw bedrijf specialist in de aanpak van Cyber Crime meld u dan aan als kennis partner.

Klik hier voor het Industrial Cyber Security deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 45 – PROFIweek (PROFIBUS, PROFINET & IO-Link)

Met de integratie van Industrie 4.0 wordt communicatie binnen de verschillende industriële omgevingen nog belangrijker. Vanuit FHI Industriële Automatisering voeren wij het secretariaat en het management van de vereniging PI Nederland, de vereniging achter de protocollen PROFIBUS, PROFINET en IO-Link.

OPC-UA, Advanced Physical Layer en Time Sensitive Networking bieden mogelijkheden voor de toekomst. Zo ook de integratie van WIFI 6 en de implementatie van 5G. Specialist op het gebied van bovenstaande protocollen en op zoek naar nieuwe contacten? Meld u dan aan als kennispartner voor de PROFIweek. (NB: deelname met een webinar is voorbehouden aan leden van PI Nederland. Meer informatie over lidmaatschap? Mail naar: ronald.ten.boden@fhi.nl )

Klik hier voor het PROFIweek deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 46 – Food & Beverage

In deze week staan de technische ontwikkelingen binnen de procesautomatisering voor de voedingsmiddelenindustrie centraal.

Onderwerpen als Food Safety (Kwaliteitsmanagement, Traceability), Predictive Maintenance (Condition Based Monitoring, Digitalisering van instrumentatie), Overall Equipent Effectiveness (OEE), Energie management / duurzaamheid, Cleaning-in-place, Lot-size-one zullen aan bod komen in deze kennisweek op het gebiedt van Food & Beverage.

Waar kunnen we het proces borgen? Hoe kom je tot het beste eindresultaat en hoe maken we producten meer klant specifiek. Zo maar een aantal vragen waar u als kennispartner de bezoeker mee zou kunnen helpen, neemt u deel aan deze kennisweek?

Klik hier voor het Food & Beverage deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 47 – Auto ID

Wie, wat, waar, wanneer; informatie welke vandaag de dag niet meer weg te denken is. De barcode is een oude techniek maar voldoet voor veel toepassingen prima. Een belangrijk aspect van een barcode is de prijs. Wil je dynamischer te werk, dan kom je in je zoektocht mogelijkheden tegen als RFID of NFC.

De beschikbaarheid van gedetailleerde product informatie vraagt om een specifieke aanpak. Verschillende inzetgebieden vragen om een juiste keuze betreft hardware. Het aanbod zal moeten voldoen aan bepaalde standaarden en de verschillende industriële eindgebruikers vragen om specialistische oplossingen.

Daarnaast moet men waken voor een werkbare situatie, AUTO ID oplossingen kunnen het automatiserings proces versnellen en biedt tal van mogelijkheden. Maar hierbij geld dat een juiste start essentieel is. Helpt u mee, door uw kennis te delen als kennispartner, aan een optimale integratie?

Klik hier voor het Auto ID deelnameformulier om een webinar te verzorgen

 

Week 48 – Waterstof

Daar waar we de grootste winst kunnen behalen met het oog op het behalen van de klimaat doelstellingen, namelijk de industrie, biedt de toepassing van waterstof misschien de oplossing. Wat blijkt voor de industrie is het opslagmedium waterstof totaal niet nieuw!

Is uw bedrijf koploper binnen de toepassing van waterstof oplossingen, meld u dan aan als kennispartner voor de waterstof online kennisweek.

Klik hier voor het Waterstof deelnameformulier om een webinar te verzorgen

     

Week 49 – Machinebouw

Big Data, Cyber Security, Deep Learning, procesoptimalisatie, modulair bouwen, machine vision, predictive maintenance en bekabelings oplossingen, een aantal thema’s welke uitgebreid aan bod komen in het lezingenprogramma van de online machinebouw week. Helpt u de machinebouwer met de volgende stap meld u dan aan als kennispartner voor de machinebouw online kennisweek.

Klik hier voor het Machinebouw deelnameformulier om een webinar te verzorgen