Leveranciers van Meetinstrumenten voor de Installatiewereld

Het Platform Leveranciers van Meetinstrumenten voor de Installatiewereld (LMI) bundelt de leveranciers van meetinstrumentatie voor de installatiewereld binnen de Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Automatisering.

Het LMI wil kennis bundelen om zo te komen tot regelgeving die praktisch toepasbaar en betaalbaar is en als groep de marktontwikkelingen volgen. Ook moet het platform een relatienetwerk vormen dat werkzaamheden onderling stimuleert tot verbetering van de betrouwbaarheid van meetapparatuur en de ermee uitgevoerde metingen. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de meetapparatuur zoals installateurs, inspecteurs, eigenaren van de installaties en de leveranciers van de installaties.

Marktstatistieken

Het platform ontwikkelt gezamenlijk marktstatistieken waarmee gezamenlijk de ontwikkelingen in de markt worden gevolgd. Zo zijn er inmiddels statistieken ontwikkeld voor de handheldmeters voor druk, temperatuur en vochtigheid dataloggers, rookgasanalyse-apparatuur en gasdetectie-apparatuur.

Verbetering van de kwaliteit van de metingen

De activiteiten van het platform LMI hebben ertoe geleid dat de in samenwerking met EnergieNED, Gastec en UNETO VNI opgestelde criteria voor meetinstrumenten als uniforme maatstaf zijn geaccepteerd. Een van de uitgangspunten hierbij is geweest dat de verklaringen van fabrikanten en of leveranciers als uitgangspunt wordt genomen bij het voldoen aan de criteria. De partijen zijn overeengekomen dat het interne kwaliteitsborgingsysteem van de leveranciers van meetinstrumenten niet nog een keer extra geborgd hoeft te worden. Hierdoor is het mogelijk af te zien van extra testen en kunnen leveranciers door middel van een eigen verklaring van op een de zogenaamde REG-lijst laten plaatsen. Deze REG-lijst wordt beheerd door EnergieNED. (REG is een afkorting van Regeling voor de Erkenning van Gastechnisch installateurs).

Het platform heeft hierbij een adviserende rol bij het ontwikkelen van regelgeving op het gebied van metingen in de installatiewereld en heeft in dit kader regelmatige contacten met betrokken instanties.

Het platform speelt een adviserende rol bij de certificatieregeling voor het onderhoud en de inspectie van technische installaties. Deze certificatieregeling wordt beheerd door de Stichting SCIOS. Het LMI is vertegenwoordigd in het college van deskundigen van deze certificatieregeling. Op de site van het SCIOS staan in de verschillende technische documenten de technische eisen aan de meetinstrumenten vermeld.