AkzoNobel monitort IoT-data via Production Performance Portal

AkzoNobel monitort IoT-data via Production Performance Portal

Door: FHI, federatie van technologiebranches

AkzoNobel is overgegaan naar een cloudplatform voor het continu monitoren van zijn productie, waardoor er, mede dankzij IoT-technologie, minder stilstand in de productie voorkomt. Tijdens het PPA event zullen Evert Nooijen en Hans bos van respectievelijk AkzoNobel en Microsoft inzicht geven in de ontwikkeling en implementatie van de zogeheten Production Performance Portal die draait op het Azure-cloudplatform.

Door: Dimitri Reijerman

Evert Nooijen is enterprise architect bij AkzoNobel en definieert samen met zijn collega's het langere termijn IT-landschap van het concern. In november is de Production Performance Portal live gegaan in verschillende fabrieken van AkzoNobel. Hij vertelt: “De performance portal is geïmplementeerd op vier compleet verschillende productielijnen. Dit is bewust gebeurd omdat we hoopten hiermee de belangrijkste productieprocessen van AkzoNobel Paints en Coatings af te kunnen dekken. Het wordt op dit moment gebruikt bij onder andere de powder coatings-fabriek in het Italiaanse Como, met daarin mills en extruders, een aantal resin reactors in Barcelona, een inline disperser in Ghangzhou en een vullijn om met hoge snelheid blikken en potten verf te vullen in het Braziliaanse Maua.”

Nooijen ziet diverse voordelen in het laten draaien van de Production Performance Portal op de Azure-cloudtechnologie: “Het voordeel van de cloud is dat we sneller kunnen opschalen en nieuwe machines en fabrieken kunnen toevoegen vanuit de centrale beheerportal in Azure. Als alles centraal in de cloud staat, hoeven we niet lokaal software te implementeren. De complete oplossing staat centraal en kan centraal gemanaged worden.”

Hij vervolgt: “Voordat wij begonnen met de implementatie wilden we lokaal op iedere productiesite een MES-systeem implementeren.  De IoT-platformen bleken flexibeler en beter schaalbaar en daardoor goedkoper te zijn dan de lokale MES-systemen. Een ander voordeel is dat we omdat alles centraal in de cloud staat, we op een eenvoudige manier de verschillende productiesites over de wereld kunnen vergelijken. Verder gaan de ontwikkelingen van IoT-oplossingen enorm snel, en blijven de leveranciers van de IoT-platformen continue verbeteringen doorvoeren. De nieuwe functies zijn onmiddellijk beschikbaar zonder dat we software-upgrades moeten doorvoeren.”

Edge server

Om het systeem te implementeren in de verschillende productiefaciliteiten van AkzoNobel is nog wel een edge server nodig. Nooijen: “De architectuur is overigens hybride met de centrale oplossing en data in de cloud (eventueel verspreid over verschillende datacenters in de wereld), en een lokale edge server op de productiesite. Deze edge server aggregeert data voordat deze naar Azure verplaatst wordt, zodat er minder data op Azure in de cloud staat en de totale kosten hierdoor lager blijven. Verder kan de edge server lokaal bepaalde functies uitvoeren en eventueel autonoom werken als een productiesite mogelijk de verbinding met internet verliest.”

AkzoNobel overweegt de Production Performance Portal-platform ook in andere productieketens toe te passen: “Het is zeker de bedoeling de oplossing in meerdere productieprocessen toe te passen en bovendien nog meer IoT-toepassingen te implementeren. Er is bijvoorbeeld een parallel project gestart om kwaliteitsdata die tijdens het productieproces verzameld wordt op het IoT-platform te verzamelen voor dashboards en realtime analyses, zodat eventueel het productieproces tijdens de productie bijgestuurd kan worden.”

“Een ander voorbeeld van een uitbreiding zijn de verfmengmachines bij de doe-het-zelf-zaken. Deze machines zijn vaak eigendom van AkzoNobel en worden ook door ons onderhouden. Door het IoT-platform kunnen de statusgegevens op Azure verzameld worden en kan, middels machine learning, predictive maintenance voorspeld worden", zo sluit Nooijen af.

Wilt u meer weten over het Production Performance Portal van AkzoNobel op Microsofts Azure-cloudplatform? Registreer u gratis voor het PPA event op 29 januari.