Arbeidsmarkt en opleidingen


Op 19 mei 2016 waren zowel FHI-leden, eindgebruikers als andere professionals uit de branche Industriële Automatisering bijeen, om te praten over de wijzigingen in de arbeidsmarkt. De behoefte aan technici bij eindgebruikers uit de productie- en procesindustrie is groot. Dat geldt trouwens voor meer partijen in de bedrijfsketen. Met de huidige trends (vergrijzing, multi-disciplinaire aanpak en meer behoefte aan technologie) in de industrie wordt de behoefte sterker.

De sprekers van NCOI, Dosign Academy en Engie boden een perspectief vanuit twee opleiders en een system integrator. Larren van Meeteren (Engie) gaf als laatste spreker een beeld van de brede aanpak, om goed gekwalificeerde mensen binnen de organisatie te verenigen, zodat aan de vraag van eindgebruikers voldaan kan worden. Een cruciale conclusie uit zijn gehele betoog was, dat de bedrijfsketen intensief moet gaan samenwerken voor:

  • Standaardisatie en verbetering van de automatisering
  • Binden en boeien van mensen voor het vak
  • Intensief contact met eindgebruikers

Als de nood nog hoger wordt, dan moet het haast vanzelf gaan gebeuren. Op dit moment lijkt het nog een economisch issue, maar de aanwezigen in de zaal voorzien een periode van grote tekorten. De arbeidsmarkt kan dan alleen door samenwerking blijvend voldoen aan de vraag.

De sprekers van Dosign bespraken hun aanpak, om jaarlijks 180 scholieren te werven vanuit HAVO of VWO. Deze jongeren doorlopen een duaal traject, waarbij ze reeds op jonge leeftijd actief zijn binnen de branche en tevens een vakopleiding genieten. Dit intensieve traject is dus ook bedoeld, om de aanwas ieder jaar te versterken.

De presentatie van Jordi Metten (NCOI) haakte in op het kennisniveau. Eindgebruikers kunnen door het gebruik van deze methode beter inschatten welke opleidingen gewenst zijn, om de reeds beschikbare mensen beter in te zetten. Ook hierbij geldt ‘meten is weten’.

De goede discussies en de onderlinge gesprekken van de 45 aanwezigen gaven aan, dat dit thema in de komende tijd wederom aandacht zal krijgen.

De presentaties behorende bij de lezingen kunt u hieronder downloaden:

  1. NCOI welk kennisniveau is gewenst bij eindgebruikers
  2. ENGIE kent meer oplossingsrichtingen
  3. Dosign praktische aanpak voor de behoefte aan technici