Auto ID – identificatie en data-handling 4.0


De toepassing van Auto-ID binnen diverse industrieën en in de logistiek leveren zeer concrete voordelen op. Heel kort samengevat kunnen gebruikers met Auto-ID objecten volgen, met de data iets doen en zodoende het proces verbeteren. De aankomende exposanten van het Auto-ID event 2017 zien daarin zelfs de basis, om de mogelijkheden rond Big Data, Industry 4.0 en Internet of Things te concretiseren. Dat zal dan ook de nadruk krijgen in het lezingenprogramma van de nieuwe editie.

Tijdens het eerste deelnemersoverleg op 7 juni 2016 is de boodschap van het nieuwe event (voorlopig vastgesteld op 7 maart 2017) benadrukt. De industrie en de logistiek kan processen verbeteren door goed gebruik te maken van basistechnologie in de identificatie. Door de brug te slaan naar data-handling kunnen de beloften van Industry 4.0 geconcretiseerd worden.

In september wordt het definitieve programma met lezingen vastgesteld. De bijdragen van de deelnemers zal zorgen voor een diversiteit in praktijkcases, basiskennis rond RFiD, barcodes en Auto-ID technologie in het algemeen. Dat willen de exposanten ook terug zien komen in plenaire sprekers uit de industrie, die al verder zijn en live demo’s die inspirerend zijn voor praktische toepassingen.

In de komende maanden worden zowel potentiële exposanten als plenaire sprekers benaderd door FHI, om op 1 september 2016 met deelnemers het event te vormen.