Automatische Identificatie (Auto ID event)


Tijdens het sprekersoverleg zei één van de plenaire sprekers: ‘Wij doen niet veel met Auto ID. Wij werken vooral met barcodes.’ Deze uitspraak toont aan, dat er nog veel bij te spijkeren is op het gebied van de automatische identificatie.

In de industrie en de logistiek worden steeds meer projecten uitgevoerd, om de goederen en processen onder controle te hebben. Het identificeren van grondstoffen, producten en goederen door het proces heen, biedt de gebruiker informatie over de eigen logistiek. Met een goede data handling levert dat verbeteringen in efficiency en effectiviteit op.

In 2016 heeft het eerste event plaatsgevonden en op 1 september 2016 heeft het tweede overleg met de deelnemers voor het event in 2017 plaatsgevonden.

In het nieuwe programma wordt aandacht gegeven aan de basistechnologie. Auto ID is een overkoepelende term voor barcodes, RFID (radio freqency identification), biometrics, OCR (optical character recognition), magneetkaarten, smart cards en stemherkenning. Voor bedrijven uit de industrie en de logistiek valt heel wat kennis over te dragen wat de basistechniek, toepassingen en voordelen hiervan zijn.

De data handling zorgt voor de optimalisatie. Om u een beeld van de flexibiliteit, efficiency en effectiviteit te geven, een voorbeeld. Een batch met grondstoffen wordt aangeboden bij een machine. De scanapparatuur stelt aan de hand van de Auto ID vast welke bewerkingen moeten plaatsvinden. De aansturing van de machine is hierop geprogrammeerd en de goederen worden snel en juist bewerkt.

Dit voorbeeld is naar een brede hoeveelheid toepassingen in de industrie en logistiek te vertalen. In feite is dit de basis voor Internet of Things, Industry 4.0, Big Data en Smart Industry. De kans voor marktpartijen om met deskundigen over dit soort oplossingen te praten wordt mogelijk gemaakt op het Auto ID event.

Met twaalf tot achttien exposanten wordt het programma definitief opgezet in het najaar van 2016. Zo gauw het programma bekend is wordt het geactualiseerd op de site van het event.