De beurs die past bij uw uitdagingen


 Automatisering binnen de industrie, nutsbedrijven en voor de infrastructuur staat voor een aantal uitdagingen. Vanzelfsprekend begint dat bij de standaard doelstellingen. Er moet geproduceerd worden: effectief en efficiënt. Dat geldt voor alle industriële eindgebruikers. De moderne uitdagingen zijn specifieker. Als het gaat om nauwkeurige informatie, die tijdig beschikbaar is, om flexibel te kunnen reageren en de OPEX te verbeteren, dan biedt de wereld van de automatisering sterke kansen. Voor bestaande en nieuwe uitdagingen is de World of Automation de beurs die zeer efficiënt de gewenste deskundigheid toegankelijk maakt.

De actuele uitdagingen vragen om een netwerk van bedrijven, waarbij de deskundigheid in sensoren, instrumentatie, SCADA, DCS, etcetera en de integratie daarvan goed op elkaar aansluiten. Aangezien de toeleverende bedrijfsketen complexer geworden is, vragen eindgebruikers om een ‘improved alignment’. De World of Automation sluit aan op die behoefte. Het aanbod is gestructureerd in de beurshallen en op diverse thema’s zijn projecten voorbereid, om de bedrijfsketen inzichtelijk te maken.

Bij het verbeteren van uw machineveiligheid of het realiseren van de mogelijkheden rond Industry 4.0 kunt u zich aanmelden voor een tour langs zeven tot acht exposanten. Hetzelfde geldt voor een Instrumentatie Expeditie. De betrokken exposanten hebben demonstraties voorbereid, waardoor de mogelijkheden toegankelijk worden gemaakt. In seminars wordt deskundigheid aangeboden over energy efficiency, cyber security, robotica en de kracht van continue procesanalyse.

Het aanbod is zo groot en divers, dat de beursapp, de site en de exposanten zelf u informatie geven, om uw eigen bezoek voor te bereiden. Daarmee kunt u een custom-made route maken, om het door u gewenste netwerk te bezoeken.

Volg de links voor een volledig beeld van de seminars en de beursprojecten. Via de registratiemodule kunt u zich aanmelden voor een gratis bezoek aan de World of Automation.