Brexit, maar de energie blijft gekoppeld!


Woensdag 22 juni één dag voor het referendum over het Britse uittreden uit de Europese Unie, is de EMVT vereniging hartelijk ontvangen bij BritNed, een samenwerking tussen British National Grid en het Nederlandse TenneT. Het geheel bestaat uit een tweetal converterstations, gekoppeld door middel van een 260 kilometer lange kabel, lopend over de zeebodem.

Aan Nederlandse zijde op de Maasvlakte zet men wisselstroom, komende van het transportnet om in gelijkstroom, waarna 260 kilometer wordt overbrugd. Deze BritNed-kabel draagt bij aan de leveringszekerheid en diversiteit van elektriciteit in Nederland en Groot-Brittannië. Met een kabelcapaciteit van 1,000 MW heeft het als hoofddoel marktwerking bevorderen. Naast een uniek kijkje in het converterstation hebben een aantal sprekers onderwerpen behandeld als; HVDC grid at sea Fact or Fiction, HVDC Circuit Breakers and Testing, COBRAcable en hoe HVDC onderzoek stimuleert bij TU Delft.

In de lezingen werd al snel duidelijk dat de ontwikkelingen van HVDC technologie een grote vlucht doormaakt, maar dat er ook nog genoeg uitdagingen zijn zoals het ontbreken van een commerciële gelijkstroomschakelaar, waarbij we stroom snel kunnen afvoeren.

Door het succes van BritNed zijn er ook andere initiatieven ontstaan als COBRAcable, waarbij de transmissie netbeheerders van Nederland en Denemarken gezamenlijk een onderzeese gelijkspanningsverbinding aanleggen. Dit project is op het moment in de uitvoeringsfase, waarbij in de presentatie gegeven op 22 juni ingegaan werd op de achtergrond van deze verbinding en uitleg over de converter technologie welke wordt toegepast.

Al met al een succesvolle dag met vaktechneuten uit de branche. Graag willen wij als EMVT nogmaals BritNed bedanken. Een meeting als deze bijwonen, meld u bij de EMVT vereniging.