Commissioning zet stap met oprichting Stichting DBCA.

Commissioning zet stap met oprichting Stichting DBCA. Door: FHI federatie van technologiebranches

Met de officiële inschrijving in de Kamer van Koophandel is de stichting Dutch Building Commissioning Assocation (DBCA) een feit. Dit betekent dat de stichting zich nu ook verder kan ontplooien als officiële vaandeldrager van Commissioningdiensten binnen Nederland. Het DBCA bestuur doet dit in nauwe samenwerking met haar partners en stakeholders die de missie van DBCA een warm hart toedragen, maar vooral met alle commissioning-specialisten. 

DBCA wil door het borgen van de kwaliteit van gebouwprestaties, bouwprocessen, gebouwen en installaties bijdragen aan een gezonder werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestatie en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Daarvoor heeft de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) het initiatief genomen te komen tot een erkend register voor de functies van Commissioning Specialist, -Manager en -Autoriteit. De registratie wordt uitgevoerd door Sertum

Voor opname in het register Commissioning-specialist geldt het succesvol afronden van het TVVL examen Commissioning Specialist. Deelnemers aan de cursus Commissioning Specialist die het examen voldoende afronden worden automatisch 1 jaar opgenomen in dit nieuwe register. Ook is er een vervolgcursus , Commissioning  Manager, die hierop aansluit .

Geïnteresseerd geraakt? Bezoek de website DBCA of meld u aan voor de nieuwsbrief van DBCA.