Dampretour en slimme meters: het belang van platformen

Twee keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats van de platformen Energie en Vloeistof. De focus in deze vergadering ligt op de nauwkeurigheid van meters (elektriciteit, energie, gas, vloeistof, …). Het is vanzelfsprekend van belang dat meningen van energie en vloeistof juist zijn. Tijdens de platformbijeenkomsten komen de Europese en Nationale wetgeving aan de orde, waarbij de relevante normen en de handhaving van de regelgeving automatisch aandacht krijgen.

De vergaderingen op 12 april 2017 toonden wederom nadrukkelijk aan, dat onderling overleg tussen de betrokken partijen van belang is.

In de ochtend werd tijdens het Platform Energie een presentatie gegeven door Professor Frank Leferink over hun onderzoek naar slimme elektriciteitsmeters. Er is al het nodige nieuws over het onderzoek gepubliceerd, zoals dit artikel in ‘De Ingenieur’. In het Platform waren tegelijkertijd alle partijen (leveranciers van meters, Agentschap Telecom, netbeheerders, NMi en het Ministerie van Economische Zaken) aanwezig en konden de resultaten van het onderzoek besproken worden.

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Vloeistof kwam een andere kwestie aan de orde. In de vergadering van november had een sterke discussie plaatsgevonden over stickers op benzinepompen met betrekking tot een dampretour fase II systeem. Tegenwoordig worden de benzinedampen tijdens het aftanken van een voertuig afgezogen en teruggevoerd in de ondergrondse brandstoftank. Voorheen kwamen de benzinedampen in de atmosfeer.

De discussie ging niet over dit systeem, maar het gebruik van een uithangbord of sticker om aan te geven, dat er een gecertificeerd systeem gebruikt wordt. In goed overleg met de Omgevingsdienst Groningen en de betrokken partijen uit het Platform is tot een logische aanpak gekomen. Onduidelijkheid in de markt leidt tot allerlei verschillende interpretaties met verspilde tijd, energie en geld. Door overleg tussen deskundigen zijn we tot een goede oplossing gekomen.

Op dit moment speelt een discussie rond kassasystemen en pompen, waarvoor een vervolgoverleg met deskundigen wordt belegd.

Bedrijven die betrokken willen zijn bij dit soort onderwerpen, kunnen bij het bureau van FHI meer informatie aanvragen over de Platformen Energie en Vloeistof.