Data-science en samenwerking stimuleren de industrie


Tijdens het Productie Proces Automatisering (PPA) event op 9 februari 2017 werd een groot aantal trends in de industrie zichtbaar, die voor concrete wijzigingen zorgen. De afgelopen jaren is er veel gesproken over Industry 4.0, Industrial Internet of Things, Smart Industry en Big Data, maar nu staan we op de drempel van de realisatie.

Plenair spreekster van Vitens (Joukje Keuning) gaf in de openingspresentatie aan, dat het bedrijf in de procesautomatisering gaat intensiveren. Het streven is een volledig real-time beheersbaar proces, zodat de informatievoorziening naar de klanten optimaal verloopt.
Dit vraagt om het sturen op kwantiteit, druk en kwaliteit. Met een groot programma van uitbreiding in het aantal toegepaste sensoren komen extra veel data beschikbaar. De real-time analyses hebben daardoor meer dan ooit behoefte aan een goede data-science, om tot de juiste informatie te komen. Het doel is het borgen van de continuïteit in de voorziening van drinkwater. De proces automatisering is daarin dienend voor het verbeteren van de maatschappelijke functie van Vitens.

Dick van Hees van ASML gaf de bezoekers een visie op de samenwerking in de keten, om tot geminimaliseerd falen te komen. In zijn presentatie nam hij het publiek stap voor stap mee in het systeem, om de prestaties van en samenwerking met alle leveranciers in kaart te brengen.
Dit vraagt vanzelfsprekend om een systematische aanpak, een grote hoeveelheid data en de verwerking om ook in dit proces tot juiste keuzes te komen. De samenwerking in de keten zorgt daardoor tot het steeds beter voldoen aan de verwachtingen van klanten van ASML.

Tijens het PPA event werden presentaties verzorgd door aanbieders van automatisering, systeemintegratie en technologie voor het verbeteren van productie en processen.
De discussie aan het einde van het programma tussen eindgebruikers, systeem integratoren en leveranciers gaf aan, dat er verdere verbeteringen in de samenwerking ingezet kunnen worden. De film die op de site gelinked wordt, geeft de visie van de eindgebruikers in de industrie op het principe van Life Cycle Management.