Digital Twin en Smart Monitoring

Digital Twin en Smart Monitoring Door: FHI federatie van technologiebranches

Connectiviteit en digitalisering bieden de industrie stap voor stap betere mogelijkheden. Twee sprekers in het programma gaan nadrukkelijk in op het steeds slimmer koppelen van de beschikbare informatie. De presentatie van AVEVA gaat in op een Unified Operation Center. In die presentatie wordt toegelicht hoe u informatie uit meerdere systemen kunt inzetten om het maximale uit uw operatie te halen. Werma Benelux bespreekt de Smart Monitor, een software pakket dat machinedata in één database verzameld.

Werma Benelux stelt vast, dat het wenselijk is om fouten in de productie zo snel mogelijk op te sporen. In vele productie plants ziet men tot op heden geen systemen aanwezig om problemen, of machinestilstanden te melden die een operator aan de assemblagelijn ondervindt. Het duurt soms uren, zelfs dagen om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen bij een storing. Dit zorgt voor grote vertragingen. De Smart Monitor ondersteunt bij het oplossen van deze problemen en zodoende stilstand van machines te voorkomen en het eigen productieproces te optimaliseren.  

AVEVA past al jarenlang het concept van een Operations Management Interface voor HMI, SCADA en MES toe. De operator interface werkt over meerdere schermen samen. De andere deelgebieden passen zich aan als een specifiek procesdeel geselecteerd wordt. De bijbehorende informatie wordt dan automatisch weergegeven. Dit heeft AVEVA doorgezet naar aanvullende applicaties in het IT & OT-domein in het Unified Operations Center.

Wanneer u in deze omgeving bijvoorbeeld een pomp selecteert, krijgt u automatisch alle informatie te zien die bij deze pomp hoort vanuit het maintenance systeem, 3D plant model, SOP’s, P&ID’s. Door deze informatie zo eenvoudig beschikbaar te maken, bent u in staat om uw operatie beter te managen, en in geval van onverwachte gebeurtenissen snel en adequaat te reageren en op basis van Machine Learning te gaan voorspellen.

U kunt zich als industrieel eindgebruiker, OEM’er of system integrator kosteloos registreren voor een bezoek via deze link.