Op 20 juni bent u van harte welkom op het Power Electronics Event. Sinds 2010 wordt het event jaarlijks georganiseerd onder de naam ‘Vermogenselektronica’. Dit jaar dus onder de nieuwe naam.

Door de thema’s van de dag zal de naamswijziging snel duidelijk worden: Power Applications, Power Components, Testing & EMC en Power Research.

Al enkele jaren wordt er intensief samengewerkt met de TU/e en de TU Delft. Ook dit jaar presenteren de twee TU’s hun laatste bevindingen in de track ‘Power Research’. Korneel Wijnands (TU/e) en Pavol Bauer (TU Delft) verzorgen ook beide een plenaire lezing. Naast samenwerking met de universiteiten wordt er deze editie ook samengewerkt met de EMVT en EMC-ESD vereniging.

EMVT
Dit jaar is het platform voor publieke en private organisaties werkzaam op het gebied van EMVT te gast op het Power Electronics Event. EMVT staat voor elektromagnetische vermogenstechniek. Een naam die op zichzelf niet de volledige betekenis van deze technologie doet vermoeden. Elektromagnetisme staat centraal, maar bij vermogen dient niet alléén aan groot vermogen te worden gedacht, maar vooral ook aan grote vermogensdichtheid. De vereniging stimuleert de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten waarin vermogenselektronica en elektromagnetisme centraal staan. De EMVT vereniging doet er alles aan om kennisdeling te laten plaats vinden. Dit past volledig binnen het evenement waar EMVT dan ook een informatieve rol zal vervullen. Mocht u vragen hebben op het werkgebied van de vereniging, dan nodigt de EMVT vereniging u graag uit voor een bezoek aan de stand tijdens Power Electronics.

EMC-ESD Vereniging
De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van kennis op het gebied van EMC en ESD en de uitwisseling van (technische) informatie onder de leden. Door het toenemend aantal leden met uiteenlopende achtergronden en activiteiten op het gebied van EMC en ESD is de netwerkfunctie van de vereniging belangrijk.

Dat deze twee verenigingen goed passen bij het event blijkt wel uit de sessie die ze onlangs georganiseerd hebben bij Power Electronics exposant Strukton Rolling Stock. Het thema was EMC en Power Quality in DC Netten. De energiewereld gonst momenteel van de ontwikkelingen op het gebied van DC netten. Speciaal van DC netten voor openbare energiedistributie wordt heel veel verwacht. Tot de vermeende voordelen van DC horen bijvoorbeeld dat we niet langer te maken hebben met de problematiek van blindvermogen en dat harmonischen geen issue meer zijn.

Over dat laatste zijn de deskundigen het bepaald nog niet eens. Meer in het algemeen is de “Power Quality” in DC netten een heel ander thema dan we in AC netten gewend zijn. Het is voor openbare netten wel heel belangrijk, omdat het een essentieel technisch element is van de relatie tussen de netbeheerder en zijn klanten. Waar moet je op letten en aan welke regels moeten we ons houden? Dit heeft geleid tot een interessante discussie die ook op 20 juni weer gevoerd zal worden.

Zoals in het programma van het Power Electronics Event is te zien, komt DC netten diverse keren als onderwerp terug. Het Power Electronics Event is een perfect netwerk moment waar de EMC-ESD Vereniging en de EMVT vereniging goed bij passen. Mis dat niet!

Power Electronics Event
20 juni 2017, Congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch
Gratis bezoek na registratie via: https://fhi.nl/powerelectronicsevent/