Energieverbruik in de industrie kan drastisch omlaag


In diverse industrieën is voordeel te behalen in het energieverbruik. Grootgebruikers kunnen de grootste winst halen. Tata Steel heeft bijvoorbeeld in juni 2016 een project afgerond met het isoleren van mengers, waardoor processen duurzamer en efficiënter zullen verlopen. De verantwoordelijke voor het duurzaamheidsbeleid bij Heineken meldt in april 2016 in het supply chain magazine, dat men sinds 2010 circa 8% bespaard heeft op het energieverbruik met een groei in de afzet van 43%. Het seminar Energy Efficiency haakt in op uw kansen.

Het energieakkoord in 2013 is een politiek statement, dat door veertig organisaties ondertekend is. De huidige voorbeelden geven aan, dat de kansen uitermate concreet zijn en er is een breed pallet aan technologieën om die kansen te realiseren. De politieke theorie moet dan wel omgezet worden naar de praktijk. De voorzitter van de commissie die toeziet op de afspraken uit het energieakkoord, Ed Nijpels, haalde in mei 2016 het nieuws door dwingende maatregelen voor te stellen. De doelen moeten gehaald worden en de energie-intensieve industrie speelt daarin een belangrijke rol.

Het seminar Energy Efficiency door automatisering op dinsdag 4 oktober 2016 tijdens de World of Technology & Science biedt industriële partijen sterke aanknopingspunten. De eerste spreker pleit voor een integrale ketenaanpak, waarbij een case in de staalindustrie aangeeft hoe obstakels overwonnen kunnen worden, om tot energie efficiëntie te komen.

ENGIE, Endress+Hauser, Flexim Instruments en Yokogawa Europe halen projecten aan, die door de inzet van automatisering, instrumentatie en slimme systeemintegratie verbeteringen geven in het energieverbruik. De kennisoverdracht van de technologische mogelijkheden met de concrete voorbeelden uit de praktijk bieden u relevante informatie voor verbeteringen in uw processen.

Bij de bezoekersregistratie voor de World of Automation kunt u zich aanmelden voor dit seminar.