Energy Efficiency door automatisering


Voordelen in energieverbruik kan men realiseren door slim gebruik van sensoren, metingen en analyse. Dit geldt voor vele industrietakken. Hoe zien de energiestromen eruit? Wat kun je aan data verzamelen? Welke instrumenten gebruik je? Op welke wijze wordt de data geanalyseerd en welke oplossingen ga je implementeren? Op basis van concrete praktijkcases worden tijdens dit seminar lezingen geboden voor kleine, middelgrote en grote industriële partijen.

Energie Efficiency draait om technische en organisatorische efficiency. Door binnen een bedrijf te meten en energieverbruik in kaart te brengen, kunnen hotspots worden geïdentificeerd. Aan de hand van een case study in de staalindustrie, waarbij grote (staalmakers), middelgrote en kleine bedrijven in een keten een product maken, wordt door René Peters geschetst tot welke obstakels het verbeteren van de Energie Efficiency leidt en hoe de betrokken bedrijven en stakeholders hiermee omgaan.

energie200ENGIE biedt efficiënte en innovatieve energieoplossingen, gebaseerd op haar expertise in vier belangrijke sectoren: duurzame energie, energy efficiency, kennis van en ervaring met LNG en digitale technologie. De spreker toont een aantal gerealiseerde projecten bij diverse klanten, waarbij er naast een innovatieve inzet van technische installaties ook een slimme vorm van automatisering is toegepast: SLEM (Smart Local Energy Management), Encharge en de Energy-Navigator.

Tijdens de lezing van Endress+Hauser zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk ‘Energie monitoring’ en ‘Natte stoom meting’ aan de orde komen. Welke conclusies kunnen getrokken worden uit deze voorbeelden? Wat is de oorzaak van een niet kloppende stoombalans?

Flexim Instruments gaat in op het meten van energiestromen. Er wordt getoond hoe u dit met clamp-on technologie uitvoert. Deze technologie kan worden ingezet om allerlei energiestromen te meten zonder de leiding te onderbreken. Voor bestaande installaties kan dat de ideale oplossing zijn.

Yokogawa gaat dieper in op het verbeteren van de efficiency en het verhogen van de veiligheid van industriële heaters. Naast een reductie van het brandstofverbruik en het terugdringen van emissie en onderhoud wordt ook de levensduur van de betreffende heater aanzienlijk verlengd. De basis hiervoor wordt gevormd door de analyse van zuurstof en koolmonoxide middels Tunable Diode Laser Spectroscopie in combinatie met een DCS en safety systeem.

De kracht van de concrete cases en de diversiteit aan technologie om uw energiestromen te meten, de data te analyseren en de verbeteringen toe te passen, bieden u kansen in efficiency.

Bij de bezoekersregistratie voor de World of Automation, kunt u zich aanmelden voor dit seminar.